kursy walut

Charakterystyka warrantów giełdowych

Różnorodność papierów wartościowych dostępnych na giełdzie jest ogromna. Każdy może wybrać coś dla siebie, coś co przyniesie zyski z zachowaniem odpowiedniego stopnia ryzyka. Niebezpieczeństwo złej inwestycji jest często przewidywalne i związane z rodzajem papieru wartościowego. Tak też ma się sprawa z warrantami. Warrant jest to papier wartościowy, który posiada emitenta zobowiązującego się do przekazania określonej wartości finansowej ich właścicielom. Warranty opcyjne, których emitentem są głównie banki lub domy maklerskie dzielą się na cztery grupy warrantywne: europejski warrant kupna, sprzedaży oraz amerykański warrant kupna, sprzedaży. Różnica polega przede wszystkim na terminie, w którym emitent może zakupić lub sprzedać instrument bazowy. Wersja europejska określa ten termin dniem wygaśnięcia lub w dniu otrzymania rozliczenia finansowego. Amerykańska wersja określa termin dniem nie późniejszym niż dzień wygaśnięcia lub dzień otrzymania wpłaty rozliczenia. Bez znaczenia, na jaką wersję zdecyduje się inwestor, obrót warrantami dokonuje się w sesji ciągłej i transakcji kupna-sprzedaży dokonać można podczas trwania sesji giełdowej. Rozliczenie warrantów dokonuje się wyłącznie w formie pieniężnej. Stanowią one część lub wielokrotność innego papieru wartościowego, takiego jak na przykład indeksu giełdowego czy akcji.