Charakterystyka rynku kapitałowego

W codziennych wiadomościach media podają informację dotyczące bieżących zmian zachodzących na giełdzie papierów wartościowych. Większość z nas zapewne nie zwraca na te informacje uwagi. Jednak warto się tym tematem zainteresować. W znacznej mierze przekazane wiadomości stanowią podstawy do zmian zachodzących w strukturze rynkowej, gospodarczej, ekonomicznej i finansowej. Warto zatem poznać charakterystykę rynku kapitałowego, który jest częścią rynku obrotu papierami wartościowymi. Rynek kapitałowy dzieli się na podstawowe dwie grupy: rynek pieniężny oraz kapitałowy. Rynek pieniężny skupia się na realizacji transakcji dotyczących weksli skarbu państwa i weksli kupieckich. Podstawą ich zgodnej realizacji jest zawieranie transakcji długoterminowych. Rynek kapitałowy polega na przenoszeniu funduszy pieniężnych od potencjalnych inwestorów do przedsiębiorców. Rynek kapitałowy zawiera w sobie wszystkie te elementy działalności podmiotów, które są odpowiedzialne za przepływ papierów wartościowych. Rynek kapitałowy dzieli się z kolei na pierwotny i wtórny. Rynek pierwotny skupia się wokół nowych emisji papierów wartościowych. Uczestnikami są emitenci, banki i biura maklerskie. Rynek wtórny z kolei zajmuje się obrotem papierów wartościowych, które wcześniej były emitowane. Tu uczestnikami są przede wszystkim banki, biura maklerskie i giełda.