Cechy charakterystyczne cyklu giełdowego

Cykl giełdowy to wzrosty i upadki kursów w okresach (hossa, bessa). Cykle nie są jednostajne, czasami kursy większości akcji wzrastają, czasem spadają. Hossa jest okresem wzrostu, a bessa jest spadkiem wartości akcji. Kursy większości akcji mogą obniżać się pomimo hossy lub rosnąć, kiedy trwa bessa. Hossa i bessa wiążą się ze zmianami kursów większości akcji, co nie równa się temu, że akcje wszystkich firm będą wzrastać podczas hossy lub spadać w okresie bessy. Hossa i bessa są definiowane przez zmiany kursów akcji, jednak zmiany na rynku zależą od cech tj. popyt i podaż na akcje, przewidywania inwestorów oraz zmiany aktywności gospodarczej państwa. Mówiąc o popycie i podaży na akcje zauważa się w czasie hossy wzrost popytu na akcje, który jest wyższy od ich podaży. Wielu inwestujących chce kupić akcje, zaś niewielu sprzedać. W przypadku bessy sytuacja będzie odwrotna. Zmieniający się rynek jest rezultatem przewidywań inwestorów, które często zależne są od tego, co dzieje się w danej chwili na rynku. Hossa oznacza przewidywalne dalsze wzrosty akcji, inwestorzy chcą je wykupywać, przez co wzrasta popyt na akcje. Bessa oznacza spadek zainteresowania akcjami. W obrębie zmian aktywności gospodarczej państwa mówi się o hossie-, jako ożywieniu gospodarczemu powiązanego z chętnymi inwestycjami giełdowymi, natomiast bessa jest czasem recesji gospodarczych, kiedy inwestorzy wycofują się z ryzyka inwestycyjnego.