Broker papierów wartościowych

W statucie giełdy papierów wartościowych zostały wymienione grupy podmiotów, które mają prawo uczestnictwa w sesjach giełdy. Należą do nich pośrednicy, swobodni uczestnicy, urzędnicy i goście. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią pośrednicy, których można nazwać ogólnie brokerami papierów wartościowych. Są pośrednikami, ponieważ pośredniczą w transakcjach kupna i sprzedaży pomiędzy swoimi klientami, a daną spółką, oferującą do sprzedania dany instrument finansowy dopuszczony do obrotu na giełdzie. By wykonywać taką pracę należy zdobyć stosowną licencję przyznawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Większość brokerów papierów wartościowych przyłącza się do domów maklerskich, ponieważ samodzielnie, jako zwykłe osoby fizyczne, nie zostaliby dopuszczeni do obrotu na giełdzie. W zamian za wykonywaną pracę, brokerzy otrzymują od swoich klientów prowizję, której wysokość zależy od wielu czynników określonych precyzyjnie w umowie między dwoma stronami. Rozróżnić można na giełdzie brokerów kursowych oraz brokerów wolnych. Ci pierwsi są specjalistami od jednego konkretnego rodzaju papierów wartościowych, natomiast drudzy prowadzą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Brokerzy mogą pracować także w Krajowym depozycie papierów wartościowych, w zagranicznych firmach, które prowadzą działalność maklerską na terytorium naszego kraju, czy też w bankach prowadzących działalność tego rodzaju.