Arbitraż szansą na sukces?

Arbitraż jest transakcja wykorzystującą różnicę w cenach tego samego dobra na dwóch odrębnych rynkach lub na tym samym, ale w dwóch różnych postaciach. Dokonując transakcji arbitrażowej inwestor jednocześnie zakupuje i sprzedaje to samo dobro po różnych cenach. Dzięki temu osiąga zysk wynikający z różnicy cen. Takie transakcje nie wiążą się z ryzykiem. O transakcji arbitrażowej mówi się jedynie wtedy, gdy zakup i sprzedaż odbywają się w tym samym czasie. Często transakcje arbitrażowe odbywają się jednocześnie na dwóch znacznie oddalonych od siebie giełdach. Najczęściej arbitraż wykonuje się na: walutach, akcjach, obligacjach, derywatywach oraz towarach masowych. Opłacalność operacji arbitrażowych nie jest duża. Konkretny zysk wymaga zaangażowania dużych środków finansowych. Z tego powodu arbitrażem zajmują się głównie dealerzy dużych instytucji finansowych. Wykorzystują różnice w cenach rzędu ułamków procenta, przy dużej ilości transakcji osiągają adekwatnie duże zyski. Arbitraż odnosi się najczęściej do transakcji na giełdzie, ale może być również rozumiany ogólnie. Przykładami arbitrażu mogą być: kupno towarów po atrakcyjnej cenie (np. na giełdzie towarów), kupno i sprzedaż w miejscach geograficznie oddalonych od siebie, obstawienie zakładów przeciwstawnych u różnych bukmacherów tak, aby niezależnie od wyniku zakładu kapitał uległ powiększeniu, wykorzystanie różnic w cenie walut i. innych.