Akcje uprzywilejowane i aportowe

Najchętniej kupowanym rodzajem papierów wartościowych są bez wątpienia akcje. Każdy, kto zamierza przyłączyć się do gry na giełdzie, musi wiedzieć, że będzie miał do dyspozycji możliwość zakupu i sprzedaży akcji aż czterystu trzydziestu spółek. W naszym krajowym prawodawstwie odnoszącym się do spółek handlowych, prawo do emisji akcji zostało przyznane tylko dwóm podmiotom, które zawiązały swoją działalność pod formą organizacyjną spółki akcyjnej, lub spółki komandytowo-akcyjnej. Każda z nich może emitować akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane. Jeżeli chodzi o akcje aportowe to ich istotą jest fakt, iż są pokrywane wkładem niemającym charakteru pieniężnego. Kodeks spółek handlowych stwierdza, że przedmiotem aportu nie może być jedynie świadczenie o pracę, prawo niezbywalne, świadczenie usług, czy czasowe ograniczenie obrotu. Wszystkie elementy, które nie mogą być przedmiotem aportu są wymienione we właściwym artykule odnoszącym się do spółki akcyjnej. Ciekawym rodzajem akcji emitowanych przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne są akcje uprzywilejowane. Kodeks spółek handlowych dopuszcza emisję takich akcji w określonych przypadkach. Posiadanie takich spółek daje ich właścicielowi dwa głosy na zebraniu walnym spółki, uprawnienia majątkowe, jak wyższe prawo do dywidendy, czy też wyższy udział przy podziale majątku w przypadku likwidacji danej spółki.