Akcja jako dokument prawny

Charakterystyczne cechy akcji jako papierów wartościowych swą formą oraz możliwościami, jakie daje akcjonariuszowi wymusza pewną rangę ważności. Akcja jako dokument prawny powinien zawierać w sobie ściśle określone informacje, które pomogą wskazać prawnego posiadacza oraz przywileje, do których ma pełne prawo. Informacje te powinny dotyczyć przede wszystkim szczegółowych danych spółki, czyli nazwę oraz adres jej siedziby. Niezmiernie ważną informacją jest wpis do rejestru spółki daty powstania, potwierdzający jej realność oraz wiarygodność. Kolejną niezbędną notą jest zapis numeru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Bardzo ważnymi informacjami są te, które bezpośrednio dotyczą określenia cech charakterystycznych akcji oraz praw nabywcy. Do tych informacji należy wartość nominalna akcji, prawa nabywcy (możliwość głosowania, decydowania, procentowego udziału w spółce). Akcja jest dokumentem określającym również ograniczenia akcjonariusza (ograniczone prawo głosowania, brak możliwości podjęcia decyzji ostatecznej, ograniczenie dotyczące sprzedaży akcji, zmiany dywidendy, ograniczony głos decydujący). Rangę ważności akcja nabywa w momencie złożenia podpisów wszystkich członków zarządu danej spółki oraz pieczęć z pełną nazwą spółki. Aby akcje nabrały mocy prawnej muszą zawierać wyżej wymienione informacje.