Przekonanie obywateli do inwestowania

Dla większości rozwiniętych kapitalistycznie państw przekonanie obywateli do aktywniejszego inwestowania w firmy notowane na giełdzie nie stanowi większego wyzwania. Tamtejsi obywatele doskonale wiedzą, jak wielki potencjał nawet dla osób z bardzo małymi oszczędnościami niesie giełda papierów wartościowych i inwestowanie w perspektywiczne firmy. Stworzenie sobie dobrego portfela udziału w nowoczesnych firmach i perspektywicznych rynkach jak rynek surowcowy czy medialny może zapewnić człowiekowi spokojną emeryturę, więc akcje, obligacje oraz lokaty stanowią dla sporej części bardziej zamożnych przedstawicieli klasy średniej idealny sposób na zabezpieczenie swojej emerytury. Dodatkowo giełda oferuje wiele najróżniejszych sposobów na pomnażanie swojego kapitału i w grę wchodzi nawet granie na nieruchomości. Inwestowanie ma także zupełnie inną zaletę, która szczególnie mocno cieszy ludzi z wysokimi ambicjami i poszukującymi sposobu na spełnienie się. W przypadku wielu giełdowych inwestorów nie chodzi bowiem o samo pomnażanie majątku na zwiększających swoją wartość firmach, ale także o pozyskanie aktywnego wpływu na politykę danego przedsiębiorstwa, poprzez zebranie w swoich rękach tak dużego pakietu akcji, który pozwala na zasiadanie w zarządzie lub nawet przewodzenie mu w roli prezesa.