1

2

3

4

5

 

Gdy chcemy zacząć grać na giełdzie

Przy podejmowaniu nowego przedsięwzięcia musimy przede wszystkim posiąść wiedzę z danej dziedziny. Owa wiedza da nam wskazówki, jak postępować, co wypada a co nie wypada uczynić. Pomoże także wykaraskać się z sytuacji, gdy czujemy grząski grunt pod nogami. Chcąc zacząć inwestować na giełdzie musimy dowiedzieć się na czym polega interesujące nas inwestowanie oraz co się z tym wiąże. Jeśli dopiero zaczynamy warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy wykonają na nasze polecenie pierwsze zlecenia. Fachowcy powoli będą odsłaniać przed nami tajniki giełdy papierów wartościowych, nauczyć się od nich można postępowania. Komu można zlecić? Przede wszystkim biurom maklerskim. Przed wyborem tego konkretnego wypada poszukać najbardziej odpowiedniego. Jeśli nasza wiedza na temat inwestowania jest niewielka można wyłącznie obserwować to, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Rozpoczynając zabawę na giełdzie mniej ryzykowny będzie obrót małymi kwotami. W chwili, gdy nasza wiedza będzie wystarczająca, by zagwarantować nam kontrolę nad inwestycją można pokusić się o większe stawki. Wtedy mamy szanse na większe zyski. Przy inwestowaniu warto mieć na uwadze możliwość straty. Niestety czasami wybór pada nie tam, gdzie powinien. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i trudno uznać jakąś inwestycję za pewną w stu procentach.

Coś z historii

Jak każde wydarzenie inicjujące rozwój czegoś nowego, ma swoją historię. Niekiedy historia ta jest długa i kręta, kiedy indziej prosta i krótka. Warto przyjrzeć się, jak to było z giełdą papierów wartościowych. W naszym kraju pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w 1817 r., siedziba mieściła się w stolicy. Sesja początkowo trwała tylko godzinę od 12 do 13. Wiek XIX stał się kolebką rozpowszechniania obligacji oraz weksli. W okresie późniejszym również akcji. Każdy znający historię Polski jest w stanie wyobrazić sobie co stało się z działalnością, którą prowadziła giełda. Dopiero w 1989 r. nastała reaktywacja tej działalności na szeroką skalę i z wielkich rozmachem. Stworzono wówczas odpowiednią do czasu i sytuacji panującej w kraju infrastruktury rynku kapitałowego. Do jej budowy skorzystano z nowoczesnych wzorców zagranicznych. Dzięki temu załatano luki administracyjno-organizacyjne oraz prawne. Na początku lat 90-tych uchwalono najważniejsze ustawy o obrocie papierami wartościowymi oraz funduszach powierniczych. Ustalono wówczas reguły funkcjonowania domów maklerskich, funduszy powierniczych oraz wszelkich organizacji sprawujących pieczę nad giełdą papierów wartościowych. Dziś warszawska giełda nie odstaje od światowych pionierów. Jest dynamiczna, rozwijająca się, czerpiąca z innowacyjnych rozwiązań.

„Dzień otwarty” giełdy papierów wartościowych

Wiele salonów odzieżowych, samochodowych czy kosmetycznych, firm produkcyjnych, organizacji charytatywnych, placówek edukacyjnych organizuje tzw. „dzień otwarty”. Idea „dnia otwartego” opiera się na bezpłatnym zobaczeniu na własne oczy oraz wypróbowaniu na własnej skórze oferowanych produktów czy usług. Organizacja takiego dnia jest nie tylko świetnym rodzajem promocji ale również przekonania odbiorców o konkretnej działalności. Niesłychanie ciekawa jest propozycja krajowej giełdy papierów wartościowych. W ten szczególny dzień wstęp na teren centrali mają nie tylko pracownicy składający się z finansistów, inwestorów i doradców. Sposób, w jaki działa giełda papierów wartościowych może zobaczyć a nawet przetestować każda chętna i ciekawa osoba. Na taki „dzień otwarty” tłumnie przychodzą całe rodziny, studenci, dzieci ciekawe świata. Co do zaoferowania ma giełda? Prócz fachowych wykładów na temat funkcjonowania rynku kapitałowego, elementów go tworzących, rodzajach inwestycji oraz wszelkich możliwości ludzkiej działalności w obrębie obrotu papierami wartościowymi w ofercie znaleźć można liczne konkursy dla dzieci oraz dorosłych, którzy interesują się światem biznesu na różnym poziomie zaawansowania. Można zainwestować i zobaczyć co dalej dzieje się z tą inwestycją. Czy przerodzi się w cieszący nasze serce zysk czy przejmującą stratę. W ten sposób giełda nabywa nowych uczestników oraz zaszczepia w sercach przybyłych chęć rywalizacji, analizy, wygrywania.

Edukacja na giełdzie papierów wartościowych

Mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie. Uczy się wielu różnych rzeczy, o które często by się nie posądzał. Znajduje ciekawe informacje z najbardziej zadziwiających miejscach świata, instytucjach, organizacjach. Nawet na giełdzie papierów wartościowych. Warszawska giełda działająca jako spółka również dba o edukację nie tylko uczestników, którzy chętnie sprzedają lub kupują ale i o społeczeństwo rozpatrywane ogólnie. Można zadać sobie pytanie, w jaki sposób giełda papierów wartościowych przekazuje wiedzę? Dokonuje tego za sprawą organizowania szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów. Tematyka wymienionych spotkań dotyczy w głównej mierze funkcjonowania rynku kapitałowego. Wskazuje analizy, bada możliwości rozwoju, dementuje nieprawdziwe przekonania. Spotkania tego typu mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu inwestowania. Wiedza ta opiera się na istnieniu możliwości pomnażania swoich środków finansowych. Przypomina także o możliwości utraty wszystkiego, co stało się przedmiotem inwestycji. Rozpowszechnia się skutecznie w ten sposób wiedzę o rynku i prawach nim rządzących. Szkolenia profesjonalne dotyczą zwłaszcza kształcenia kardy zawodowej. Zdarzają się również sytuacje, gdy finansiści goszczą w szkołach średnich i na uczelniach wyższych, nakłaniając i przekonując do podjęcia danego kierunku dalszej edukacji oraz prezentując możliwości, jakie daje rynek kapitałowy.

Działalność biegłego rewidenta

Wiele naszych działań poddaje się pod czyjąś, z góry wyznaczoną kontrolę. Jesteśmy wówczas sprawdzani pod kątem naszej wiarygodności, uczciwości, poziomu przekazywania prawdziwych, zgodnych z rzeczywistym stanem wiadomości i faktów. Każda spółka akcyjna musi sporządzać w pewnych sytuacjach sprawozdania finansowe. Zawierają one informacje o pozycji spółki na rynku, o poniesionych zyskach i stratach z poszczególnym wyodrębnieniem i opisem. Aby takie sprawozdanie stało się rzeczowym dokumentem musi zostać zaakceptowane przez odpowiednią osobę. Funkcję sprawdzającą sprawuje tzw. rewident. Jego głównym zadaniem jest wyszukanie ewentualnych błędów rachunkowych oraz merytorycznych. Po pozytywnym przejściu testu na wiarygodność i prawdziwość sprawozdanie finansowe zostaje zatwierdzone a zarząd może dalej prowadzić swój interesy. Rewident zajmuje się również prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz rachunkowych, zajmuje się także doradztwem w problemowych sytuacjach. Tworzy różnego rodzaju ekspertyzy oraz analizy, wystawia opinie ekonomiczne, finansowe, rachunkowe. Rewident także obecny jest przy ogłaszaniu upadłości spółki lub jej likwidacji. Działalność rewidenta opiera się także o organizowanie szkoleń oraz wydawanie biuletynów czy książek informacyjnych dotyczących świata rachunkowości, ekonomii oraz finansów.

Czym jest dywidenda

Uzyskany zysk jest różnie nazywany. Zależy on rodzaju wykonywanej działalności przez człowieka. Za pracę otrzymujemy wynagrodzenie, za wybitne osiągnięcia w nauce stypendium. Na każdej płaszczyźnie naszego życia ponosimy zyski i straty. Nie są one wyłącznie materialne. Na giełdzie papierów wartościowych również możemy ponieść stratę jak i zysk. Jak do tego ma się tytułowa dywidenda? Dywidenda jest to procentowa część zysku netto, przypadająca na jedną akcję, przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Jej wysokość zależy przede wszystkim od wypracowanego przez spółkę zysku oraz od decyzji walnego zgromadzenia dotyczącego jego podziału. Aby doszło do faktycznej wypłaty wartości dywidendy spełnione muszą być następujące warunki: musi zakończyć się okres podatkowy czyli w przypadku giełdy papierów wartościowych tzw. roku obrotowego. W wielu przypadkach wypłaty nie są wstrzymywane a wypłacane w formie zaliczek. Kolejnym warunkiem jest sporządzenie sprawozdania finansowego, w którym jest określona w sposób jasny sytuacja finansowa spółki, poziom zysków oraz strat. Dopiero po zatwierdzeniu przez członków zarządu spółki sprawozdania finansowego można przejść do podejmowania decyzji dotyczących podziału i wypłaty dywidendy. Poziom, na jakim utrzymują się wypłacane dywidendy świadczy o sytuacji spółki, często o jej renomie.

Czym jest ceduła giełdowa

Każda rzecz, którą legalnie kupujemy jest rejestrowana. Rejestracja ta odbywa się na wielu etapach i zaczyna już w momencie procesu produkcji danego dobra, które nabyliśmy. Wystawia się wiele faktur oraz dokumentów zezwalających na dalszą obróbkę oraz dystrybucję. Ścieżka biurokratyczna jest długa i kręta. Na giełdzie papierów wartościowych również następuje rejestracja. Do tego celu używana jest tzw. ceduła giełdowa. Jest to dokument rejestrujący. Zawarte w niej informacje dotyczą wszystkich kursów podczas trwania wszystkich sesji. Zatem kursy akcji ogłaszane po każdej sesji giełdowej zapisywane są w cedule jako realne, statystyczne potwierdzenie danej ceny. Ceduła rejestruje także najwyższy poziom kursów oraz najniższy osiągnięty podczas sesji dnia. Kursy te dają obraz różnorodności rynku, uczestników oraz wywołanych cen. Niezmiernie ważne są wartości kursów rozpoczynających sesję oraz ją kończących. To z kolei daje możliwość monitorowania popytu oraz podaży na rynku giełdowym. Ceduła giełdowa daje możliwość urzędowego porozumiewania się oraz szczegółowego rejestrowania w celu dalszej analizy praw, jakie rządzą nie tylko giełdą papierów wartościowych ale i całą gospodarką krajową i światową. Ceduła określa także wskaźnik pozycji spółek na rynku. Stanowi zatem czyste źródło ważnych informacji giełdowych.

Kursy papierów wartościowych

Będąc na giełdzie, nie ważne czy papierów wartościowych, giełdzie towarowej, handlowej zawsze musimy ponieść pewien koszt by móc stać się właścicielem nowo zakupionej rzeczy. Kurs papierów wartościowych jest niczym innym, jak ceną, którą trzeba zapłacić by być ich posiadaczem. Kurs jako cena rynkowa jest z reguły odmienna od ceny nominalnej. Od czego zależy zatem kurs? Przede wszystkim od wypłacanej dotychczas i przewidywanej do wypłaty dywidendy osiągniętej w roku poprzednim. Określa go zatem część poniesionego zysku. Przewidywana stopa procentowa zysku, pozycja spółki na rynku, wartość majątkowa tejże spółki oraz średnia poziomu oprocentowania obligacji także kreuje wysokość kursu. Aktualne kursy papierów wartościowych określa się głównie za pomocą cen rynkowych oraz ilości zleceń. Niefortunny spadek wartości papierów wartościowych doprowadzić może do krachu giełdowego, który może zadziałać destruktywnie na całą gospodarkę i rynek nie tylko w danym kraju ale i na całym świecie. Świadkami takiego krachu giełdowego byliśmy kilka lat temu, kiedy to wiele firm straciło możliwość bytu a ceny towarów i usług znacznie wzrosły. Wyróżniamy dwa systemy tworzenia kursu: system kursu jednolitego oraz notowania ciągłego. Wielce znacząca jest także wartość kursu otwierająca sesję oraz ją kończąca.

Akcja jako dokument prawny

Charakterystyczne cechy akcji jako papierów wartościowych swą formą oraz możliwościami, jakie daje akcjonariuszowi wymusza pewną rangę ważności. Akcja jako dokument prawny powinien zawierać w sobie ściśle określone informacje, które pomogą wskazać prawnego posiadacza oraz przywileje, do których ma pełne prawo. Informacje te powinny dotyczyć przede wszystkim szczegółowych danych spółki, czyli nazwę oraz adres jej siedziby. Niezmiernie ważną informacją jest wpis do rejestru spółki daty powstania, potwierdzający jej realność oraz wiarygodność. Kolejną niezbędną notą jest zapis numeru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Bardzo ważnymi informacjami są te, które bezpośrednio dotyczą określenia cech charakterystycznych akcji oraz praw nabywcy. Do tych informacji należy wartość nominalna akcji, prawa nabywcy (możliwość głosowania, decydowania, procentowego udziału w spółce). Akcja jest dokumentem określającym również ograniczenia akcjonariusza (ograniczone prawo głosowania, brak możliwości podjęcia decyzji ostatecznej, ograniczenie dotyczące sprzedaży akcji, zmiany dywidendy, ograniczony głos decydujący). Rangę ważności akcja nabywa w momencie złożenia podpisów wszystkich członków zarządu danej spółki oraz pieczęć z pełną nazwą spółki. Aby akcje nabrały mocy prawnej muszą zawierać wyżej wymienione informacje.

Rodzaje i cechy akcji

Akcje są papierami wartościowymi, za sprawą których uzyskuje się uprawnienia. Dotyczą one zarówno czerpania zysków, podziału majątku jak i możliwości podejmowania decyzji i zarządzania. Ta możliwość z kolei wymusiła rozdzielenie akcji na pewne grupy, które ograniczają ryzyko związane ze szkodliwym działaniem nabywcy. Wyróżniamy podział na trzy grupy. Pierwszy dotyczy podziału akcji ze względu na sposób przenoszenia własności (na okaziciela oraz imienne). Akcje na okaziciela nie są rejestrowane, ponieważ prawo przenoszenia własności jest nieograniczone. Byłoby to wielce kłopotliwe i przesiąknięte biurokracją. Takie akcje można puścić w dalszy obieg, pobierając pełną wartość finansową akcji. Akcje imienne natomiast ściśle określają właściciela, są zarejestrowane w odpowiednim dokumencie spółki. Akcje imienne mają w spółce ograniczoną liczbę, posiadaczami są zazwyczaj jej założyciele. Wydawane są z reguły za wkłady niepieniężne. Drugi podział dotyczy formy pokrycia wartości akcji (gotówkowe oraz aportowe). Gotówkowe związane są, jak sama nazwa wskazuje z gotówkowym pokryciem wartości w całości bądź częściowo. Natomiast aportowe dotyczą wkładu rzeczowego. Trzeci podział związany jest rodzajem uprawnień, jakimi dysponuje posiadacz (zwykłe i uprzywilejowane). Akcje zwykłe dają wszystkim ich posiadaczom takie same prawa. Natomiast uprzywilejowane wzbogacają o prawo głosu, złote akcje oraz wyższą dywidendę. Akcje uprzywilejowane zazwyczaj znajdują się w posiadaniu założycieli spółki.