Pasywne inwestowanie czy przynosi zysk

Aby rozpocząć tak zwane inwestycje pasywne musimy najpierw mieć z czego czerpać dochód. Prosto rzecz ujmując chodzi o nabycie aktywów, z których będziemy czerpać zyski. Możliwości jest wiele. Możemy nabywać nieruchomości w kraju i za granicą, wynajmować je lub sprzedać z zyskiem, nabywając za zarobione pieniądze kolejne aktywa. Możemy również inwestować w grunty rolne, kamienie szlachetne czy złoto. Oczywiście na początku musimy ponieść koszty, i oczekiwać ich zwrotu. Jest to jednak dość dobry sposób na lokowanie kapitału. Mamy również możliwość inwestowania w dzieła sztuki, antyki i inne dobra mogące przynieść nam zysk. Metodą pasywnych inwestycji jest też czerpanie zysku z odsetek od kapitału, czy dywidendy. We wszystkich tych przypadkach osiągamy w miarę stały i bezpieczny zysk, wolny od wielkich niepowodzeń. Chcąc inwestować w aktywa, z których będziemy czerpać dalsze zyski, musimy też brać pod uwagę koszty jakie poniesiemy. Inwestując w mieszkania na wynajem mamy obowiązek utrzymywania nieruchomości w dobrym stanie, remontowania jej, płacenia podatków. Podobnie jest z gruntami. Chcąc, nie chcąc nie da się czerpać korzyści z inwestycji, nic nie inwestując, to zrozumiałe. Nawet otrzymując w spadku aktywa musimy opłacić podatki, a jeżeli korzystamy z ulg, musimy przestrzegać zasad narzuconych przez skarbówkę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.