Działalność biura maklerskiego

Aby inwestować na giełdzie nie trzeba być znawcą. Oczywiście wiedza podstawowa jest konieczna. W przypadku, gdy wiemy już jak działa funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych można bez ograniczeń sprzedawać i kupować. Dokonać tego można za sprawą działalności domów czy biur maklerskich. To instytucje, które posiadają uprawnienia do obrotu papierami wartościowymi. Zazwyczaj współistnieją z bankiem, wcielając się w rolę pośrednika. Zainteresowany w domu maklerskim zakłada rachunek inwestycyjny, na którym dokonuje się transakcji. Tymi zadaniami akurat zajmuje się makler. Do jego podstawowych zadań należy oferowanie papierów wartościowych potencjalnym nabywcom. Odpowiedzialny jest za kupno i sprzedaż papierów wartościowych we własnym imieniu na swój lub cudzy rachunek. Jako fachowiec w swej dziedzinie zawiera umowy wiążące dom maklerski oraz przyszłego inwestora. Prowadzi wszelkie działania ułatwiające inwestorowi prace organizacyjno-administracyjne. Oprócz tworzenia umów archiwizuje dokumenty, analizuje rynek kapitałowy, doradza, odradza, prowadzi rozliczenia, pośredniczy w nabywaniu. Makler ma możliwość ustalenia kursu dnia oraz tzw. kursu specjalisty. Dobry makler powinien stać się naszym przyjacielem, powinniśmy darzyć go zaufaniem oraz szacunkiem ponieważ pomaga nam mnożyć majątek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.