Archive for the ‘Obligacje’ Category

Czym jest kurs walut

Kurs walut jest to bardzo ciekawe zjawisko, które można zauważyć w każdej działającej na kuli ziemskiej gospodarce. Otóż podstawowym zadaniem kursu walut jest porównywanie gospodarek światowych. Wynika to z faktu, że sama istota kursu jest tak naprawdę stosunkiem jednej waluty do innej. W ten sposób można zmierzyć, który pieniądz jest bardziej wartościowy i który opłaca się w określonym czasie skupować. Polski złoty ze względu na nasze zadziwiająco dobre znoszenie kryzysu gospodarczego umocnił się i dzisiaj z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest walutą silną i postrzeganą przez największe gospodarki świata za stabilną. Wpływa to oczywiście na pracę całego kraju oraz wzrost produktu krajowego brutto. Wynika to z faktu, że czym waluta silniejsza tym chętniej zagraniczni inwestorzy lokują swoje pieniądze na naszym rynku tworząc miejsca pracy oraz zasilając całą gospodarkę. Kurs walut oczywiście jest, czym bardzo zmiennym i na jego wahania może mieć wpływ wiele rzeczy. Najpopularniejszymi czynnikami wpływającymi na kursy walut są wydarzenia polityczne lub polityka, jaką prowadzi konkretny rząd s sprawie umacniania waluty. Kurs waluty jest szczególnie ważny dla osób zajmujących się handlem z innymi narodami. Dzięki niemu transakcje pieniężne są w miarę uczciwe, ponieważ wiadomo ile złotych trzeba zapłacić za jednego dolara. Gdyby kurs walut nie istniałby to w handlu między narodowym zapanowałby chaos i praktycznie w każdej transakcji ktoś byłby poszkodowany. Dzięki niemu wiadomo ile, co jest warte i ile trzeba zapłacić za konkretny towar kupowany za granicą.

Inwestowanie pieniędzy na giełdzie

Ludzie coraz częściej zastanawiają się nad tym, co zrobić ze swoimi oszczędnościami. Różnimy się tym podejściem do naszych rodziców, którzy przetrzymywali gotówkę w domu lub na książeczkach, które nie gwarantowały żadnego zysku. W dzisiejszych czasach w dobie dzikiego i postępującego kapitalizmu ludzie coraz częściej chcą pomnożyć swoje oszczędności i sprawić, żeby było ich coraz więcej. Jak więc tego dokonać i zminimalizować ryzyko? Pierwszym i chyba najpopularniejszym sposobem jest zainwestowanie swoich oszczędności w grę na giełdzie. Trzeba znaleźć dobrego maklera, który w naszym imieniu będzie kupował lub sprzedawał poszczególne akcje. Jego głównym celem będzie pomnożenie całego kapitału w taki sposób by klient był zadowolony. Niestety jednak istnieje ryzyko nieudanych inwestycji oraz stracenia większej części majątku lub nawet jego całości. Jest to oczywiście związane z doświadczeniem maklera oraz ludzi, którzy dają mu do obrotu swoje pieniądze. Kolejną metodą na inwestowanie jest odłożenie swoich pieniędzy na wysokooprocentowaną lokatę. Co prawda nie na szans, aby w ten sposób dorobić się milionów, ale odsetki będą rosnąć i powoli powiększać zainwestowaną kwotę? Trzecią metodą na powiększenie swoich pieniędzy jest włożenie ich w specjalny fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest zagwarantowanie nam pieniędzy na starość, ale jednocześnie granie nimi na giełdzie. Ryzyko jest bardzo mało, ponieważ każdy bank gwarantuje, że kwota, którą wpłaciliśmy będzie dostępną z każdym momencie a straty nie mogą przekroczyć pewnego pułapu.

Transakcje dokonywanie na giełdzie

Na giełdzie towarów wartościowych można wyróżnić kilka podstawowych transakcji. Są one oczywiście uzależnione od tego, w jakim trybie ma być przekazany odwar oraz jak wygląda płatność za zakupioną partię. Otóż pierwszym rodzajem transakcji, który jest bardzo popularny na giełdzie towarów wartościowych jest transakcja rzeczywista. Można o niej mówić, gdy kupujący przed podpisaniem umowy może skontrolować stan kupowanego towaru oraz wypróbować go, jeżeli jest to możliwe ze względu na specyfikę przedmiotów. Jest to najpopularniejszy oraz najbezpieczniejszy sposób na to by wymienić się czymś na giełdzie towarów. Unika się wtedy sytuacji, w które kupujemy kota w worku oraz coś bardzo niepewnego. Drugim rodzajem transakcji przeprowadzanych na giełdzie towarów wartościowych jest transakcja natychmiastowa. Chodzi tutaj o to, że zakupiony towar po opłaceniu rachunku może być odebrany jeszcze tego samego dnia. Zazwyczaj znajduje się on w specjalnie wynajętych do tego celu magazynach oraz przystosowanych pomieszczeniach. Jest to drugi, co do popularności sposób na załatwienie swoich spraw na giełdzie towarów. Trzecim rodzajem transakcji jest popularnie zwana transakcja na przybycie. Jest to dosyć specyficzny rodzaj przeprowadzania operacji giełdowych, ponieważ w tym wypadku jedna osoba płaci drugiej za towar, który dopiero przybędzie do polski lub konkretnego miasta. Można, więc powiedzieć, że kupuje on coś w ciemno. Jest to oczywiście zabezpieczone wszelkiego rodzaju umowami, które chronią kupującego przed oszustwami. Ostatnim rodzajem transakcji są transakcje nierzeczywiste, czyli takie, które dokonywane są tylko po to by od razu odsprzedać zakupiony towar.

Giełda towarów wartościowych

Istnieje wiele rodzajów giełdy, ale mimo wszystko przeciętnemu człowiekowi, jeżeli powie się słowo o giełdzie to jego pierwszym skojarzeniem będą panowie w szelkach, którzy kupują oraz sprzedają papierki posiadające rzekomo dużą wartość. Zazwyczaj jest to prawda i na giełdzie dokonuje się transakcji wirtualnymi pieniędzmi, ale nie musi tak być zawsze. Otóż istnieje coś takiego, co jest z pewnością bardzo ciekawą odmianą giełdy jak giełda towarów wartościowych. Jak sama nazwa wskazuje w tego typu miejscu ludzie sprzedają i skupują towary? Nie są to jednak pojedyncze przedmioty kupowane za małe kwoty. Zazwyczaj obraca się tam całymi paletami lub cysternami. Są to ogromne ilości towaru, który można zagospodarować na swój własny sposób. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest zorganizowana tego typu giełda to wylata to dosyć podobnie, co w przypadku tradycyjnych miejsc tego typu. No oczywiście z pewną różnicą. Na giełdzie towarów wartościowych nikt nie przyjeżdża z towarem, który chce kupić bądź sprzedać. Gdyby tak było to potrzebne by były ogromne magazyny lub hala. Działa to w nieco inny sposób. Otóż giełda towarów wartościowych to miejsce, w którym ludzie zazwyczaj parający się handlem na dużą skalę przyjeżdżają i deklarują to, co chcą kupić lub sprzedać towar właściwy znajduje się gdzieś w innym miejscu często w specjalnie wynajętych na ten cel magazynach. Po dokonaniu transakcji osoby zainteresowane mogą sfinalizować swoje porozumienie i wymienić się potrzebnymi dokumentami.

Zaplecze materialne giełdy

Giełda jak każde miejsce pracy musi stworzyć swoim pracownikom odpowiednią atmosferę oraz zaplecze socjalne, tak by mogli oni swobodnie wykonywać swoje obowiązki w sposób niezakłócany przez czynniki zewnętrzne. Tak, więc sama giełda, jako budynek jest dosyć ciekawie rozplanowanym miejscem. W centralnym punkcie można zaleźć ogromną salę, która przeznaczona jest dla maklerów, którzy codziennie walczą w innymi tego typu pracownikami o odpowiednio korzystne inwestycje. Cała sala jest przeznaczona dla nich i przemieszczają się oni po niej dosyć dynamicznie w celu kupna bądź sprzedaży poszczególnych akcji, które według nich warte są zainteresowania. Po boku ogromnej Sali umiejscowione są pomieszczenia administratorów oraz bezpośrednich przełożonych maklerów giełdowych. Bardzo ważne jest by były one położone dosyć blisko Sali, ponieważ maklerzy bardzo często w ciągu dnia muszą zachodzić do pokojów przełożonych i dyskutować z nimi na temat podejmowanych przez siebie decyzji finansowych. To właśnie tak zapadają najważniejsze decyzje oraz wszelkiego rodzaju porozumienia. Kolejnymi pomieszczeniami są pokoje z tak zwanym sprzętem bezpośrednio związanym z pracą maklera. To właśnie tam można znaleźć drukarki i wszelkiego rodzaju inne sprzętu, potrzebne, na co dzień maklerowi. Takie rozłożenie wszelkich pomieszczeń na giełdzie jest gwarantem spokojnej i bezpiecznej pracy. Gdyby coś miało się zmienić, to mało, kto wiedziałby jak ma arię zachować i zapanowałby chaos. Bardzo ważne jest, aby giełda była jak najbardziej stabilna i żeby nie zachodziło na niej zbyt wiele zmian, jeżeli chodzi o topografię. Mogłoby to źle wpłynąć na ludzi tam pracujących i ich efekty.

Uczestniczy giełdy państwowej

Wielu ludzi zaczynających swoją przygodę z giełdą ma o niej dosyć mylne pojęcie. Zazwyczaj chodzi o to, że myślą oni, że wezmą swój portfel wypchany gotówką i pójdą na giełdę z samego rana grać. Otóż nic mylnego. To nie wyścigi konne ani giełda warzywna. Na poważnej giełdzie finansowej nie ma takiej możliwości, że człowiek z ulicy wejdzie i będzie szukał szczęścia kupując oraz sprzedając coś bez niczyjej wiedzy. Od tego są maklerzy, których zadaniem jest szukanie klientów raz inwestowanie ich pieniędzy. Oczywiście według etyki zawodowej przedstawicieli tej grupy powinno oni zawsze kierować się dobrem klienta oraz szukać okazji do powiększenia jego majątku. Niestety rzeczywistość pokazuje nam, że czasami rzecz ma się odwrotnie. Młodzi niedouczeni maklerzy potrafią w kilka minut sprzeniewierzyć oszczędności życia jakiegoś człowieka. Niestety zdarza się to za często. Mimo wszystko nie ma innej możliwości niż skorzystanie z wiedzy i doświadczenia maklera. Muszą oni skończyć specjalny kurs i zdać państwowy egzamin. Teoretycznie jest to gwarancja ich wysokiego poziomu, ale nie należy zapominać o tym, że są to tylko ludzie i tez mogą popełnić błąd. Na giełdzie znajdują się również przełożeni maklerów oraz wszelcy inni koordynatorzy tej grupy zawodowej. To oni sprawują władzę nad maklerami oraz razem z nimi analizują wybrane przez nich pakiety akcji. Jak więc widać nie każdy może grać na giełdzie a raczej nie każdy może robić to samodzielnie? Dobrze, więc rozejrzeć się za doświadczonym maklerem, który z pewnością pomnoży Wasze oszczędności poprzez mądrą i umiejętną grę na giełdzie. W przeciwnym przypadku może dojść do katastrofy oraz utraty całych oszczędności.

Czym jest giełda państwowa

Giełda jak wiele innych działalności gospodarczych jest w mniejszym lub większym stopniu zależna od państwa. Istnieją giełdy, które tylko muszą przestrzegać przepisów, ale ich właścicielem nie jest państwo. Istnieją również miejsca takie jak giełda państwowa. Jest to specyficzny twór powołany do życia przez rząd danego kraju zazwyczaj w trybie orzeczenia decyzji administracyjnej. Jeżeli takie przedsięwzięcie dojdzie do skutku to wtedy giełda zostaje powołana do życia a jej bezpośrednim właścicielem jest państwo. Logicznie rzecz biorąc można dojść do wniosku, że w takiej giełdzie to właśnie państwo sprawuje kontrolę nad każdym nawet najmniejszym elementem jej działalności. To właśnie rząd zatrudnia ludzi, którzy mają za zadanie organizować pracę w tego typu miejscu oraz wykonywać powierzone im zadania. Jeżeli chodzi o uczestników takiej giełdy to tutaj się nic nie zmienia. Są na niej maklerzy, którzy zajmują się obrotem akcji oraz firmy, które w swoim imieniu sprzedają lub kupują papiery wartościowe. W przypadku giełdy państwowej to właśnie państwa kontroluje jej pracę raz to jak wypełniane są określone zadania. Jest to pewnego rodzaju paradoks, ponieważ jak można bezstronnie kontrolować coś, co się samemu stworzyło. Otóż rząd powołuje razem z giełdą do życia szereg autonomicznych instytucji finansowych, które muszą, na co dzień sprawować kontrolę na giełdami istniejącymi w całym kraju. Teoretycznie tego typu instytucje są bezstronne a ich działanie nie jest niczym skrępowane. Nikt jednak nie wiem do końca jak to jest, ponieważ jeżeli państwo powołało do życia aparat kontroli to w jakiś sposób musi mieć wpływ na jego działania.

Czym jest giełda korporacyjna

Giełdy można podzielić na różne rodzaje. Spośród wszystkich giełd najciekawszą, bo zrzeszającą całe firmy jest tak zwana giełda korporacyjna. Podstawową różnicą tego tworu od giełdy tradycyjnej są jej uczestnicy. Otóż na giełdzie korporacyjnej sprzedawane są pakiety akcji oraz obligacji całych firm lub wielkich korporacji. Nie sposób jednak znaleźć tam prywatnych osób szukających szczęścia w tej grze. Zazwyczaj na giełdzie korporacyjnej można zauważyć trend łączenia się kilku przedsiębiorstw lub jednostek finansowych w jeden twór. Powiększają oni przez to swoje szanse oraz potencjał finansowy. Trzy firmy dysponują trzy razy większym kapitałem niż jedna. Jest to bardzo prosta matematyka. Oczywiście tak samo jak w przypadku giełdy konwencjonalnej nie ma takiej możliwości by jakiekolwiek podmioty gospodarcze działały samopas, czyli bez nadzoru. Kluczową rolę w tym całym przedsięwzięciu odgrywa rząd polski, który poprze powołanie odpowiednich instytucji oraz urzędów sprawuje bezpośrednią kontrolę nad każdą giełdą. Tak, więc sprawia to, że gra na giełdzie korporacyjnej jest stosunkowo bezpieczna. Nie można jednak mieć stuprocentowego zaufania. Głośne przecież są przypadki powołania do życia piramid finansowych, które pobierały od niczego winnych ludzi pieniądze pod pozorem grania na giełdzie. Potem okazywało się, że pieniędzy nie ma a organizatorzy wyparowali. Są to jednak przypadki stosunkowo rzadkie i nie należy obawiać się zbytnio tego typu sytuacji. Rząd czuwa i stara się wyłapywać każdego rodzaju oszustwa na tle finansowym. Robi to dokładnie, ponieważ w grę wchodzą milionowe podatki, które traci budżet państwa.

Organizacja wewnętrzna giełdy

Giełda jest to bardzo specyficzne miejsce, w którym, na co dzień gra się pieniędzmi oraz pomnaża je albo traci wszystko. Giełda musi działać bardzo precyzyjnie oraz w sposób uporządkowany. W przeciwnym przypadku zapanowałby tam chaos oraz bałagan. Nikt nie chciałby zainwestować swoich pieniędzy ludziom, którzy, na co dzień nie potrafią uporządkować swojego miejsca pracy. Niestety, ale tak jest. Tak, więc giełda, na co dzień działa dosyć swobodny, ale żeby mogło to się dziać i pracownicy giełdy mieli swobodę działań muszą najpierw dostosować się do obowiązujących procedur i przepisów. Nie jest to oczywiście pozostawione samemu sobie i giełda jest tak naprawdę po ścisłą kontrolą państwa. Tak właśnie państwa, bo to rząd sprawuje bezpośrednią władzę nad tym przybytkiem finansowym. Dokładnie są powołane do tego specjalne urzędy, których zadaniem jest kontrola bieżących działań maklerów oraz i przełożonych. Jeżeli coś się nie zgadza lub jakiś pracownik popełnia notoryczne błędy wynikające z jego niedouczenia lub przypadku to stosowny urząd wkracza wtedy do akcji zajmując się całą sprawą. Tak wygląda organizacja wewnętrzna giełdy. Na pozór może się oczywiście zdawać, że jest to twór bardzo chaotyczny i nieuporządkowany, ale po bliższym zapoznaniu okazuje się, że wszystko jest tam wyliczone a cały mechanizm działa jak szwajcarski zegarek. Tak to mysi wyglądać, ponieważ zbyt wielu zamożnych oraz wpływowych ludzi powierza giełdzie swoje pieniądze oczekują stosownego zysku. Tak, więc bez obaw możecie oddawać swoje pieniądze na giełdę. Oczywiście, jeżeli lubicie ryzyko i grę o duże stawki.

Czym jest giełda

Bardzo dużo ludzi, którzy osiągnęli w życiu jakikolwiek sukces finansowy na pewno zastanawiała się lub zastanawia, w jaki sposób zainwestować oszczędzone pieniądze. Wynika to z faktu, że pieniądz nie lubi spokoju i trzeba zawsze dążyć do tego by pomnażać oszczędności a nie odkładać bezpiecznie na lokacie. W związku z tym coraz większa liczba osób interesuje się dość ciekawym rozwiązaniem, jakim jest giełda. Jest to przede wszystkim miejsce, w którym można zarobić wielką fortunę lub stać się nędzarzem. Wszystko zależy od tego, w co zainwestujemy. Otóż na giełdzie podstawowymi transakcjami są sprzedaż i kupno akcji różnych firm, które swoje akcje udostępniają. Dzięki temu poprzez dobrze podjętą decyzję, w co zainwestować ludzie mogą zamienić swoją początkową mizerną sumkę w naprawdę znaczną fortunę, która zostanie przelana na ich konto. Ważne jest by pamiętać o tym, że na giełdzie można również stracić. Nie są odosobnione przypadki, gdy ludzie powierzając swoje oszczędności maklerowi po jakimś czasie dowiadywali się o tym, że nic z tego nie zostało i muszą zaczynać wszystko od nowa. Dlatego też bardzo ważna jest rola maklera. Musi on być człowiekiem obrotnym oraz doświadczonym. Rzadko, kiedy młodzi maklerzy mają przysłowiowego nosa i potrafią dobrze ulokować pieniądze swoich klientów. Niestety, ale taka jest prawda i jeżeli dostajecie do współpracy młodego i niedoświadczonego maklera to nie powinniście ufać mu zbytnio, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że będzie się on uczył swojego zawodu na waszych pieniądzach. Stawka jest zbyt wysoka.