Archive for Styczeń, 2013

Profesjonalne domy maklerskie

Gdy przymierzamy się powoli to wzięcia szturmem giełdowych parkietów, musimy przede wszystkim wybrać najlepszy dla nas w danym momencie dom maklerski. Obecnie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie działa około czterdziestu domów maklerskich, które oferują bardzo zróżnicowany zakres usług. Dużą rolę przy wyborze domu maklerskiego mają nasze preferencje i nasz sposób gry. Jeśli mamy zamiar rzadko dokonywać transakcji, raz na kilka miesięcy na dłuższy okres, to najlepiej wybrać biuro, w którym za takie usługi zapłacimy najmniej. Oferty kupna w takich biurach maklerskich mogą do nas napływać nawet z kilkunastominutowym opóźnieniem, ale przy długoterminowych inwestycjach nie będzie to miało najmniejszego znaczenia. Lecz, jeśli naszym celem jest gra od razu z dużą intensywnością, i podczas jednej sesji zechcemy dokonywać nawet kilku transakcji z udziałem instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, to warto zaopatrzyć się w usługi firmy maklerskiej, która da nam takie możliwości, angażowania dużego kapitału. Za usługi dobrego biura maklerskiego, które będzie nam przesyłać często aktualizowane notowania giełdowe, aktualne analizy i przydatne raporty opracowywane przez profesjonalnych brokerów z takiego biura, trzeba będzie zapłacić, około dwustu złotych miesięcznie. Jeżeli na naszych internetowym rachunku inwestycyjnym wypracujemy dla biura określoną kwotę, możemy zostać zwolnieni z opłaty.

Sposoby na pomnażanie swojego majątku

Każdy z nas szuka sposobów na pomnożenie swojego majątku. Lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne, choć bezpieczne, to nie są wysoko oprocentowane, przez co nie możemy liczyć na duże wpływy na nasze konto. Dla osób, które lubią ryzykować wartym wzięcia pod uwagę kierunkiem inwestycji jest giełda papierów wartościowych. Na krajowej giełdzie obecnie, co czwarty gracz, jest klientem indywidualnym, więc nie trzeba mieć oporów, przed spróbowaniem swoich sił na tym rynku instrumentów finansowych. Przy dużym szczęściu i odpowiednim wyczuciu parkietu giełdowego możemy bardzo szybko, co najmniej podwoić swój kapitał. Jeżeli zamierzamy wystartować na giełdzie papierów wartościowych, to będziemy musieli założyć obowiązkowo internetowy rachunek inwestycyjny i wybrać jedno z ponad czterdziestu biur maklerskich, które obecnie oferują swoje usługi na giełdzie. Posiadając dodatkowo stały dostęp do sieci internetowej, możemy na bieżąco śledzić wszystkie giełdowe notowania. Przy wyborze biura maklerskiego, należy dokładnie prześledzić ofertę każdego z nich i wybrać to, które najbardziej będzie umiało sprostać naszym preferencjom. Opłaty za korzystanie z biur maklerskich są różne i zależą wielu powiązanych ze sobą czynników. Na giełdzie papierów wartościowych mamy do wyboru inwestycje w ponad kilkanaście instrumentów finansowych. Gdy nasze wiadomości o giełdzie są na razie znikome, to warto wybrać biuro z najprostszą ofertą na początek.

Wirtualna gra na giełdzie

Gra na giełdzie papierów wartościowych wiąże się z dużym ryzykiem, na które nie każdy z nas jest od razu gotów i z pewnością chciałby spróbować przez pierwszych kilka tygodni pewnego rodzaju rozruchu i symulacji prawdziwej sesji giełdowej, w której byłby jednym z uczestników. W dzisiejszym świecie pełnym wirtualnych gier, zorganizowano także symulację parkietu giełdowego, do którego można przyłączyć się za darmo i inwestować fikcyjne pieniądze. Oczywiście, choć symulator giełdy papierów wartościowych w wielu kwestiach wiernie oddaje rzeczywistość, to w żadnym razie nie można porównywać wyników osiąganych w grze do prawdziwych transakcji giełdowych. Gdy znajdujemy się w roli gracza na symulatorze giełdowym zupełnie inaczej obstawiamy indeksy giełdowe rzeczywistymi pieniędzmi, a inaczej, gdy mamy tylko oddane do swobodnego obrotu fikcyjne pieniądze. Bardzo ważne jest zrozumienie tej niezwykle istotnej różnicy. Jednak dla osób, które nie wiedzą o giełdzie absolutnie nic i zasadach jej funkcjonowania, taka gra może być znakomitym sposobem na znaczne poszerzenie swojej wiedzy w tym zagadnieniu. Może taka gra dać nam pewne podwaliny pod późniejszą rzeczywistą grę. Nawet, jeśli w ogóle nie zamierzamy zastosować zdobytych wiadomości w praktyce w najbliższym czasie, to taka gra może nam pomóc w dobrej atmosferze spełnić kilka godzin wolnego czasu. To świetny sposób by poczuć się, choć przez chwilę, jak prawdziwy makler.

Granie na giełdzie przez Internet

Obecnie na giełdzie papierów wartościowych, co czwartym graczem jest indywidualny klient. Coraz częściej ludzie samodzielnie obserwują sytuację, która ma miejsce na giełdzie i wyciągają samodzielne wnioski. Granie na giełdzie za pośrednictwem profesjonalnego trwało jednak zdecydowanie za długo, zanim makler zdążył przygotować umowę transakcji, która trwała nawet kilka minut, sytuacja na giełdzie mogła się już diametralnie zmienić, i taka transakcja dla klienta indywidualnego nie miałaby już najmniejszego sensu. Obecnie, głównie dzięki rozpowszechnieniu się sieci internetowej możemy wszystkie kwestie związane inwestowaniem na giełdzie uprościć do niezbędnego minimum. Jedyne, co potrzebujemy by grać na giełdzie, to komputer ze stałym dostępem do sieci internetowej, odpowiedni kapitał, który może przyjmować różne wartości i założenie internetowego rachunku inwestycyjnego. Przed rozpoczęciem rzeczywistych transakcji jesteśmy zmuszeni wybrać firmę maklerską, która w sposób najbardziej profesjonalny będzie reprezentować nasze interesy. W wyborze takiego domu maklerskiego wspaniale pomaga prześledzenie, co najmniej kilku ofert takich biur. Na krajowej giełdzie papierów wartościowych działa obecnie ponad czterdzieści domów maklerskich. Wybór biura maklerskiego powinien w najpełniejszym stopniu realizować nasze wymagania i posiadaną dotychczasową wiedzę o transakcjach giełdowych z użyciem papierów wartościowych.

Rozpoczęcie inwestycji na giełdzie

Inwestycje w instrumenty finansowe notowane na giełdzie papierów wartościowych nie jest wcale sprawą prostą. Zanim zaczniemy w ogóle swoją przygodę z inwestycjami w papiery wartościowe notowane na giełdzie warto najpierw poznać kilka zasad, które zagwarantują nam pewny start i największe szanse na zysk. Po pierwsze trzeba zrozumieć, że nie trzeba być wcale wielkim przedsiębiorcą, czy spółką by obracać pieniędzmi na giełdzie. Obecnie na krajowej giełdzie papierów wartościowych, dwadzieścia pięć spośród wszystkich inwestorów, to inwestorzy indywidualni, którzy z pewnością nie posiadają większego zaplecza i kapitału startowego niż my. Coraz większą rolę dla klientów indywidualnie inwestujących w papiery wartościowe pełni możliwość inwestowania za pośrednictwem sieci internetowej. Osobie, która nigdy nie miała do czynienia z giełdą, i nie zna zasad, na jakich jej organizacja się opiera, inwestowanie w papiery wartościowe może wydawać się trudne i bardzo skomplikowane. Prawda jest jednak zgoła inna. Coraz więcej graczy giełdowych nie widzi innego sposobu na dokonywanie transakcji giełdowych niż przez Internet. Rynek giełdowy można w sieci internetowej śledzić na bieżąco, nie musimy, jak jeszcze to było przed kilkoma laty, gdy sieć internetowa nie była jeszcze tak rozpowszechniona, stale kontaktować się z domami maklerskimi i pracującymi na ich zlecenie brokerami. Dziś całość transakcji możemy przeprowadzić sami.

System notowań ciągłych

W skład systemu notowań ciągłych wchodzą instrumenty tj.: akcje spółek posiadające wysoką płynność, akcje nowych spółek wchodzących na rynek podstawowy, akcje zakwalifikowane do segmentów Plus oraz Prim, inne akcje o wystarczającej płynności, prawa pierwszeństwa z obligacji, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, prawa poboru z akcji notowanych w tym systemie, prawa do akcji (PDA), będące notowane w tym systemie, wszelkie instrumenty pochodne. W trakcie notowań ciągłych cena na każdy notowany instrument zmienia się kilka razy. Do transakcji dochodzi wtedy, gdy złożone przez inwestora zlecenie trafia na odpowiadające jego warunkom zlecenie z drugiej strony rynku. Przed rozpoczęciem sesji, w określonych godzinach dla kontraktów terminowych, jednostek indeksowych i opcji inwestorzy składają zlecenia na otwarcie notowań ciągłych. W tym czasie nie zawiera się żadnych transakcji. Następnie określa się kurs otwarcia notowań ciągłych, po którym następuje faza notowań ciągłych. W tym momencie kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są na bieżąco realizowane lub też trafiają do arkusza zleceń. Zlecenia znajdujące się w arkuszu czekają na pojawienie się przeciwstawnych zleceń o odpowiedniej cenie, umożliwiających dokonanie transakcji. W notowaniach ciągłych również obowiązują dwa priorytety: ceny i czasu. W trakcie notowań ciągłych może się zdarzyć sytuacja, nazywana równoważeniem rynku. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy złożone zlecenie, doprowadziłoby do zawarcia transakcji po kursie wykraczającym poza dopuszczalne widełki lub gdy złożone zlecenie „po każdej cenie” nie może zostać zrealizowane całościowo.

Składanie zleceń maklerskich

Zlecenia są informacja o tym, co i na jakich zasadach inwestor zamierza kupić lub sprzedać na giełdzie. Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę tylko poprzez biura maklerskie, w których posiadają rachunki. Zlecenia można składać: telefonicznie, przez Internet, osobiście w domu maklerskim i wysyłając zlecenie faksem. Składając zlecenie inwestor musi określić: czy chce kupić czy sprzedać (rodzaj zlecenia), nazwę przedmiotu transakcji, cenę, w jakiej chce dokonać transakcji, termin ważności zlecenia, liczbę instrumentów kupna lub sprzedaży oraz ewentualne dodatkowe warunki realizacji. Zlecenia są przekazywane do central domów maklerskich, gdzie są weryfikowane. Po pomyślnym procesie inwestor otrzymuje potwierdzenie złożenia zlecenia, a dom maklerski składa na giełdę zlecenie maklerskie. Następnie zlecenie maklerskie trafia do tzw. arkusza zleceń. Ci, którzy chcą kupić drożej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą kupić taniej, natomiast sprzedający taniej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą sprzedać drożej. Jeżeli kilku inwestorów złożyło zlecenia z tą samą ceną, o kolejności realizowania zleceń będzie decydował czas ich zgłoszenia do systemu giełdowego. Zlecenia składa się anonimowo, tzn., że inwestorzy nie wiedzą, z kim mogą zawrzeć transakcje. Giełda daje możliwość realizowania różnorodnych strategii inwestycyjnych. Wyróżnia się zlecenia z limitem ceny i zlecenia bez limitu ceny.

Rodzaje rynków giełdowych

Wyróżnia się dwa rodzaje rynków: podstawowy i równoległy. Instrumenty finansowe (również akcje) mogą być dopuszczone do obrotu na giełdzie, jeżeli: KPWiG zatwierdziła prospekt emisyjny związany z danym instrumentem, ich zbywalność jest nieograniczona, w stosunku do emitenta instrumentu nie trwa postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Do obrotu na rynku podstawowym dopuszczane są akcje spełniające kryteria odpowiedniej wartości i rozproszenia, których emitenci przedstawili sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata. W ramach rynku podstawowego giełda wyodrębniła specjalny segment Plus, na którym plasują się spółki, które oprócz wymogów mierzalnych spełniają określone kryteria jakościowe, np. ład korporacyjny odpowiednie standardy komunikacyjne między emitentami a inwestorami. Na rynku podstawowym notuje się: większość akcji i obligacji, wszystkie instrumenty pochodne oraz wszystkie certyfikaty inwestycyjne, prawa pierwszeństwa z obligacji. Na rynku równoległym notuje się są pozostałe papiery: akcje najmniejszych spółek oraz jedną serię obligacji korporacyjnych. Na tym rynku stworzono specjalny segment tzw. segment Prim, którego dotyczą dodatkowe wymogi, np. dotyczące standardów komunikacji emitentów z inwestorami. Istnieje również wydzielony segment Innowacyjnych Technologii (SiTech), który grupuje spółki działające w obszarze nowoczesnych technologii. Czasami nawet najnowocześniejszych.

Elementy systemu giełdowego

System giełdowy to system, którego centrum stanowi centralny komputer realizujący najważniejsze dla przebiegu sesji funkcje. Nowoczesny system giełdowy powinien cechować się pełną automatyzacją, otwartą architekturą oraz elastycznością systemu. Automatyzacja usprawni przekazywanie zleceń inwestorów oraz zawieranie transakcji. Otwarta architektura umożliwi współdziałanie z systemami komputerowymi w domach maklerskich. Elastyczność systemu zapewni dostosowanie się do zmieniających się potrzeb związanych z organizacją obrotu. Najważniejszymi elementami systemu giełdowego są: system notujący, kalkulator indeksów, interfejs umożliwiający przekazywanie zleceń oraz system dystrybucji informacji giełdowych. System notujący pozwala na: przyjmowanie i sprawdzanie zleceń składanych przez domy maklerskie, kojarzenie zleceń i zawieranie transakcji oraz przekazywanie informacji zleceniach transakcjach. Kalkulator indeksów jest programem, na bieżąco obliczającym wartości indeksów. Przekazuje je również do systemu informacyjnego. Interfejs przekazuje zlecenia z domów maklerskich do systemu notującego, system dystrybucji informacji giełdowych przekazuje i rozprowadza drogą satelitarną informacje dotyczące zleceń, transakcji i in. Informacje wysyłane są w tym samym czasie do: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowego Depozytu Papierów, a także agencji informacyjnych i innych dystrybutorów informacji.

Prawa do akcji (PDA)

Prawo do akcji to papier wartościowy nadający uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Prawo to powstaje od momentu dokonania przydziału akcji i wygasa z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych. Prawa do akcji mogą stać się przedmiotem obrotu tuż po przydziale akcji i jednocześnie przed ich zarejestrowaniem w sądzie. Obrót prawami do nowych akcji podlega takim samym zasadom jak obrót akcjami, tzn. notowane są w tym samym systemie notowań, rozliczenie transakcji przeprowadza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz dom maklerski według zasad dotyczących akcji. Następnie sąd podejmuje decyzję o zarejestrowaniu nowej emisji, spółka uzgadnia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz giełdą termin pierwszego notowania-, ale nie PDA, lecz akcji. Zmiana przeprowadzana jest z sesji na sesję i nie wiąże się z konieczności podejmowania przez akcjonariusza jakichkolwiek działań. Cena PDA ściśle wiąże się z ceną akcji spółki notowanych na rynku. Ich cena jest taka sama lub też PDA mają cenę nieco niższą. Cena jest niższa przeważnie, gdy cena rynkowa jest wyższa od ceny emisyjnej i wynika z ryzyka niedopuszczenia akcji do obrotu. Gdy sąd odmówi rejestracji emisji akcji, emitent ma obowiązek zwrotu posiadaczowi PDA środków finansowych według ceny emisyjnej, niezależnie, jaką cenę posiadacz PDA zapłacił za prawo do objęcia akcji. Wszelkiego rodzaju akcji.