Archive for Styczeń, 2013

Emisja akcji spółki

Z założeniem spółki akcyjnej wiąże się kilka korzyści, jak na przykład możliwość emisji akcji i obligacji. Taka emisja akcji jest często sposobem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Wyróżnić można w tym miejscu wiele rodzajów akcji, przede wszystkim na pierwszym miejscu należy wymienić akcje imienne. Na dokumencie potwierdzającym nabycie akcji imiennej, znajduje się imię i nazwisko właściciela, i swoje funkcje akcja może spełniać tylko w przypadku, gdy chce z niej skorzystać właściciel akcji. Innym rodzajem emitowanych akcji przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne w naszym kraju są akcje na okaziciela. Na dokumencie akcji nie ma zawartego nazwiska, prawo do tej akcji posiada jego aktualny właściciel. Ważnymi rodzajami akcji są również akcje aportowe i pieniężne. Specjalną formą akcji są akcje uprzywilejowane, które najczęściej znajdują się w rękach wspólników spółki i dają prawo do posiadania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Każda wyemitowana akcja by była ważna musi zawierać pewne określone wiadomości, do których należą między innymi określenie serii akcji, nazwę i siedzibę spółki, która wyemitowała akcję, oraz, gdy są to akcje imienne, to muszą posiadać imię i nazwisko nabywcy. Duże spółki oferują możliwość zakupu i sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych. Im wyższa cena za jedną akcję, tym lepsza pozycja całej spółki w hierarchii spółek akcyjnych.

Giełdy papierów wartościowych na świecie

Giełdy dzieli się z reguły na korporacyjne i państwowe. Jeśli chodzi o giełdy państwowe, to dużo do powiedzenia w kwestiach funkcjonowania całej organizacji giełdowej ma samo państwo. W naszym kraju giełdę nadzoruje od dwa tysiące szóstego roku Komisja Nadzoru Finansowego. Giełda daje szansę każdemu obywatelowi na obrót dostępnymi papierami wartościowymi. W naszym kraju już, co czwartym uczestnikiem obrotu papierami wartościowymi jest osoba fizyczna. Jeśli mowa o historii giełd, to ta zajmująca się obrotem papierami wartościowymi wyrosła bezpośrednio z giełd towarowych. Pierwsze giełdy kapitałowe dokonujące transakcji z papierami wartościowymi były zakładane w Belgii i Holandii. Największą popularnością jednak zdobyły te giełdy papierów wartościowych, które były zakładane nieco później w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ówczesnym rajem dla uczestników transakcji giełdowych były w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wieku Nowy Jork i Londyn. Obecnie giełdy londyńskie i nowojorskie w dalszym ciągu są jednymi z najważniejszych na całym świecie i to one są ważnym elementem światowego stanu finansów. Innymi ważnymi dla losów światowej gospodarki giełdami są te z Paryża, Tokio, Hong Kongu czy we Frankfurcie nad Menem. Każda giełda papierów wartościowych niezależnie od jej formy i sposobu nadzoru, funkcjonuje w oparciu o regulamin i statut zatwierdzony przez odpowiednie instytucje krajowe.

Podział transakcji giełdowych

Coraz częściej na giełdzie pojawiają się gracze, którzy do tej pory z giełdą papierów wartościowych nie mieli żadnej styczności. Takie możliwości daje nam między innymi sieć internetowa, która daje szansę gry osobom bez konieczności wychodzenia z domu. W sieci internetowej dostępne są również różnego rodzaju kursy, na których można zdobyć pierwsze szlify, dotyczące poznania podstawowych terminów giełdowych oraz specyfiki gry na giełdzie. Dla każdego początkującego gracza duże znaczenie będzie miało wybór odpowiedniego domu maklerskiego. Decydując się na daną firmę maklerską, trzeba dokładnie wiedzieć, jaki sposób inwestycji i przeprowadzanych transakcji będziemy przeprowadzać. Jeżeli zamierzamy być niedzielnym graczem, który zajrzy na giełdowe notowania raz na kilka miesięcy, to wystarczy nam przyłączenie się do biura maklerskiego, które będzie przesyłać nam niezbędne analizy rak dziennie. Lecz dla bardziej agresywnych graczy taka oferta nie wystarczy i będzie konieczne przyłączenie się do domu maklerskiego, za którego analizy i raporty będziemy musieli zapłacić miesięczną opłatę, zazwyczaj nie przekracza ona dwustu złotych. Każdy nowy gracz na giełdzie powinien być zaznajomiony z podstawowymi transakcjami giełdowymi, którymi są transakcje rzeczywiste, transakcje z natychmiastową dostawą i tym podobne. Po pewnym czasie stałej styczności z giełdowymi indeksami, wszystkie pojęcia staną się dla nas bardzo przystępne i proste.

Założenie spółki akcyjnej

Kodeks spółek handlowych zawiera dwie grupy spółek, spółki osobowe i kapitałowe. Do tej grupy spółek wchodzą wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Przesłankami do zawiązania spółki akcyjnej są między innymi chęć stworzenia działalności na szeroko zakrojoną skalę, nawet międzynarodową. Założenie spółki akcyjnej jest warte polecenia również, gdy wspólnicy nie chcą być odpowiedzialni zbiorowo za ewentualne zobowiązania spółki. W spółkach akcyjnych istnieje również szansa na kumulację dużego kapitału. Założenie spółki akcyjnej daje także szansę akcjonariuszom na emisję akcji i obligacji, jak również wkroczenie pewnego dnia na parkiet giełdowy. Największymi zaletami tej formy organizacyjno-prawnej są możność pozyskiwania znacznych środków poprzez sprzedaż akcji i obligacji emitowanych przez spółkę, oraz brak odpowiedzialności solidarnej wspólników za zobowiązania wobec wierzycieli. Każdy ze wspólników odpowiada tylko i wyłącznie do wysokości włożonego w majątek spółki wkładu. Spółka akcyjna daje, jak żadna inna spółka możliwość prowadzenia bardzo dużej działalności, posiada również osobowość prawną. Krajowe prawodawstwo daje możliwość założenia spółki akcyjnej również przez obcokrajowców. Największą niedogodnością przy założeniu spółki akcyjnej jest konieczność zgromadzenia wysokiego kapitału zakładowego, bo aż w wysokości stu tysięcy złotych, co może być sporym problemem.

Obligacje dostępne na rynku

Instrumenty finansowe, które możemy zakupić na giełdzie papierów wartościowych mogą nam gwarantować albo stały zysk, albo zysk zmienny. Instrumentami zapewniającymi nam zysk stały są obligacje, natomiast papierami wartościowymi o zmiennym dochodzie są wszelkiego rodzaju akcje. Osoby bardziej rozważne i nielubiące podejmować dużego ryzyka inwestycyjnego z pewnością częściej decydują się wziąć udział w transakcji z obligacjami. Obligacje rządowe, to obecnie jeden z największych rynków finansowych na świecie. Wyceny obligacji są coraz częściej poddawane przez giełdowych analityków i przygotowywane są w tych kwestiach odpowiednie raporty. Olbrzymie obroty obligacjami sprawiają, że o jakichkolwiek manipulacjach nie może być nawet mowy. Termin emisji obligacji może być bardzo różny, od dwunastu miesięcy, do nawet dwudziestu lat. Zdecydowanie najczęściej wykupowanymi obligacjami są te na okres dwunastu miesięcy. Jeżeli mamy zamiar zainwestować nasze pieniądze, a boimy się wchodzić w temat akcji spółek kapitałowych, wówczas o wiele bezpieczniejszym posunięciem będzie analiza sytuacji na rynku obligacji rządowych. By podejmować celne decyzje nawet w kwestiach kupowanych obligacjach trzeba posiadać spore doświadczenie i wiedzę z zakresu finansów i sytuacji na giełdzie papierów wartościowych. Przyda się niewątpliwie także porada osoby profesjonalnie zajmującej się analizą rynku obligacji rządowych.

Podział papierów wartościowych

Giełda, która w naszym kraju ma swoją siedzibę w Warszawie, daje swoim uczestnikom szansę na swobody obrót papierami wartościowymi, które zostały prawnie dopuszczone do transakcji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli poszukujemy sposobów na zainwestowanie swoich pieniędzy, to jednym z najskuteczniejszych i najpowszechniejszych sposobów jest spróbowanie swoich sił na parkiecie giełdowym. Na giełdzie notowanych jest wiele instrumentów finansowych, lecz wśród kilkunastu do wyboru, uczestnicy najczęściej kupują i sprzedają akcje i obligacje. Papierem wartościowym można nazwać dokument, który upoważnia nas do korzystania z danego prawa majątkowego, bez danego dokumentu tego prawa majątkowego wykonywać nie można. Papiery wartościowe możemy na przykład podzielić ze względu na funkcje prawne, jakie pełnią. Wśród tej grupy na pierwszy plan wysuwają się papiery wartościowe reprezentujące różnego rodzaju wierzytelności pieniężne takie, jak czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe listy zastawne i hipoteczne. Do drugiej grupy w tym zestawie należą dokument potwierdzające prawo do współwłasności majątkowej są nimi przede wszystkim wszelkiego typu akcje. Trzecią i ostatnią grupą z tego zakresu są papiery uprawniające do dysponowania rzeczami. Dochód z papierów wartościowych może być stały, jak to jest w przypadku obligacji, lub papiery o dochodzie zmiennym tak, jak to jest przy zakupie akcji spółek.

Granie na giełdzie akcjami

Najbardziej popularnym sposobem inwestowania swojego kapitału na giełdzie papierów wartościowych jest zakup i sprzedaż akcji. Wybrany sposób inwestowania przez gracza zależy od wielu czynników, w tym, od jego charakteru, temperamentu, wysokości kapitału, czy ilości wolnego czasu, w którym ma zamiar przeszukiwać najbardziej interesujące transakcje. Jednak nasza gra na giełdzie by była w pełni skuteczna musi rozpocząć się od wyboru dobrego biura maklerskiego. Na warszawskiej giełdzie obecnie działa i oferuje swoje usługi ponad czterdzieści domów maklerskich. Jeżeli jesteśmy graczem, który zamierza nastawić się bardziej na inwestycje długoterminowe, a na parkiet wkroczyć od wielkiego święta, to lepiej wybrać biuro maklerskie, które zaoferuje nam tego typu usługi całkowicie bezpłatnie. Natomiast dla graczy preferujących intensywniejszą formę transakcji, oferta biura maklerskiego musi być o wiele szersza i częściej aktualizowana. Przede wszystkim przydadzą się takiemu graczowi najnowsze analizy biura maklerskiego, prognozy i raporty przygotowywane przez profesjonalnych maklerów zatrudnionych w naszym domu maklerskim. Za tego rodzaju usługi trzeba będzie zapłacić, około stu złotych, w najlepszych biurach wysokość miesięcznej opłaty nie powinna przekroczyć dwustu złotych. Do nas należy decyzja czy kupujemy akcje jednej spółki i czekamy, aż zacznie przynosić zyski, czy też dzielimy nasz kapitał na kilka spółek.

Kurs grania na giełdzie

Każdy z nas bez wyjątku chciałby zarobić naprawdę duże pieniądze, w jak najkrótszym czasie. Lecz bardzo niewiele osób podejmuje, jakiekolwiek działania by te pragnienia urzeczywistnić. Mało, kto zdaje sobie sprawę, że aby coś zarobić, trzeba najpierw zainwestować. Tak jest w przypadku każdego rodzaju działalności, nic nie przychodzi za darmo, trzeba poświęcić trochę swojego czasu i swojego kapitału. Podobnie jest z grą na giełdzie. Wielu osobom wydaje się, że uczestnicy transakcji giełdowych od samego początku osiągali wielkie zyski i każda jedna decyzja była trafiona i przynosiła im stokrotne zyski, oczywiście jest to nieprawda. Każdy poważny gracz na giełdzie doskonale wie, że prawdziwie trafne decyzje, przynoszące duże zyski są te, na które trzeba czekać od kilku miesięcy do kilku lat. Faktem, z którego niewiele osób zdaje sobie sprawę jest ten, że gry na giełdzie również można się nauczyć. Można się nauczyć podejmowania ryzyka, odróżniania dobrych propozycji od złych. Coraz więcej profesjonalnych maklerów i osób związanych bezpośrednio z parkietem giełdowym oferuje swoje usługi w formie kursów. Jeżeli mamy zamiar wkroczyć pewnego dnia na giełdę, to przebycie takiego kursu grania na giełdzie z pewnością bardzo nam pomoże w nabyciu pewności siebie. W nabraniu doświadczenia w operacjach dostępnych na giełdzie, można także spróbować swoich sił w różnego rodzaju symulatorach gry na giełdzie, które dostępne są za darmo w sieci internetowej.

Giełda papierów wartościowych

Jedną z najważniejszych instytucji publicznych o charakterze finansowym w naszym kraju jest giełda papierów wartościowych. Warszawa jest siedzibą giełdy papierów wartościowych. Giełda daje każdemu uczestnikowi szansę obrotu papierami wartościowymi. Do instrumentów finansowych notowanych na krajowej giełdzie należą między innymi, akcje, obligacje, prawa poboru i tym podobne. By dany instrument finansowy mógł być przedmiotem obrotu, musi najpierw być dopuszczony przez Komisję Nadzoru Finansowego do obrotu giełdowego. Wszystkie transakcje, do jakich dochodzi na giełdzie papierów wartościowych są normowane przez regulamin giełdy zatwierdzony przez instytucję państwową wymienioną powyżej. Komisja nadzoru finansowego pełni swoją funkcję od dwa tysiące szóstego roku. Giełda papierów wartościowych w Warszawie jest niewątpliwie najważniejszą częścią rynku wtórnego. Do transakcji na giełdzie dochodzi głównie za pośrednictwem domów maklerskich, a także instytucji bankowych, które prowadzą działalność maklerskich. Z ostatnich danych wynika, że klienci indywidualni na giełdzie papierów wartościowych to obecnie około dwudziestu pięciu procent spośród wszystkich uczestników. Świadczy to o tym, że coraz więcej osób decyduje się na spróbowanie swoich sił w tym niezwykle ryzykownym przedsięwzięciu. Na naszej giełdzie notowanych jest obecnie ponad czterysta spółek, a ich wartość przekracza sześćset siedemdziesiąt miliardów złotych.

Zyski z akcji i obligacji

Na pierwszy rzut oka granie na giełdzie papierów wartościowych może wydawać się, czymś niezwykle trudnym i przeznaczonym tylko i wyłącznie dla wybranych, którzy posiadają smykałkę do inwestycji. Nie jest to do końca prawdą. Z powodzeniem na giełdzie mogą grać nie tylko profesjonalni biznesmeni. Obecnie, co czwarty uczestnik transakcji giełdowych jest klientem indywidualnym. Niebagatelne znaczenie przy rozpoczęciu gry na giełdzie ma wybór odpowiedniego biura maklerskiego, które będzie mogło nam zaoferować ofertę dostosowaną do naszego stylu i preferencji inwestycyjnych. Na giełdzie przecież można inwestować na kilka sposobów. Gra na giełdzie zależy od wielu predyspozycji osobowościowych gracza, między innymi od jego temperamentu, agresywności, wolnego czasu, bo co tu dużo ukrywać duże pieniądze na giełdzie zarabiają w przeważające większości przypadków ci, którzy poświęcili się giełdzie papierów wartościowych w zupełności. Bez wątpienia najbardziej popularnym sposobem gry na giełdzie jest zakup i sprzedaż akcji i obligacji. Mniej ryzykownym sposobem jest zakup obligacji, zakup akcji wiąże się z o wiele wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Zakupując akcje nie możemy oczekiwać, że pomnożymy nasz kapitał w kilka godzin. Zdarzają się też i takie przypadki, lecz niezwykle rzadko. Trzeba się raczej przygotować na inwestycje długoterminowe, gdyż one zazwyczaj okazują się być bardziej perspektywicznymi i przynoszącymi wyższe zyski.