Archive for styczeń, 2013

Pojęcie indeksu giełdowego

Na każdej giełdzie papierów wartościowych przedstawiane są każdego dnia indeksy giełdowe, które mają być syntetycznym przedstawieniem sytuacji na rynku giełdowym. Indeks giełdowy nie musi przedstawiać tylko i wyłącznie sytuacji na rynku głównym, może też przedstawiać wybranych elementów rynku giełdowego. Na rynku papierów wartościowych w Warszawie najważniejszym indeksem jest Warszawski Indeks Giełdowy. Jest to indeks oficjalny, a znajdują się na nim informacje dotyczące akcji notowanych na giełdzie. Warszawski indeks giełdowy przedstawia przede wszystkim poziom dochodowości inwestycji, wszystkich akcji, jakie znajdują się w obrocie. Kolejnym ważnym oficjalnym indeksem jest warszawski indeks giełdowy dwadzieścia, który bierze pod uwagę wartość akcji dwudziestu najbogatszych spółek na giełdzie. Tych dwadzieścia spółek charakteryzuje się nie tylko największą wartością, lecz także najwyższym obrotem. Spółki w tym indeksie należą do rynku podstawowego. Ważnym indeksem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jest także tak zwany indeks średniaków. Do tego notowania nie może wejść dwadzieścia najbogatszych spółek oraz spółki indeksu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Indeks średniaków podają odpowiednie organy giełdy. Do indeksu średniaków nie mogą wejść ponadto spółki posiadające siedzibę poza granicami naszego kraju. Znanym indeksem jest jeszcze warszawski indeks rynku równoległego, który oblicza akcje spółek z rynku równoległego.

Zadania giełdy papierów wartościowych

Przed giełdą papierów wartościowych każdego dnia stoi konieczność wykonywania pewnych zadań. W każdym kraju, w którym funkcjonuje giełda papierów wartościowych, jest jedną z najważniejszych instytucji, jeśli chodzi o gospodarkę krajową. Wartość wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to około siedmiuset miliardów złotych, więc rola w gospodarce krajowej takiej instytucji jest niebagatelna. Giełda, która spełnia zadania postawione przed nią przez gospodarkę krajową powinna prze wszystkim wypełniać wszystkie ustawowe wymagania, jakie zostały przed nią postawione. Musi ponadto działać w obrębie obowiązującego prawa. Instytucją nadzorującą pracę warszawskiej giełdy jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dobra giełda w warunkach gospodarki wolnorynkowej powinna również posiadać wewnętrzny regulamin, który będzie regulował sposób działania jej organów i wszystkich podmiotów dopuszczonych do transakcji z udziałem papierów wartościowych. Wszystkie decyzje zawierane na giełdzie papierów wartościowych muszą być ponadto przejrzyste. Giełda powinna dodatkowo regularnie organizować swoje sesje. Dobra giełda, to również taka, która daje wszystkim podmiotom biorącym udział w transakcjach równy dostęp do informacji. Obecnie koniecznością jest posiadanie przez giełdę szybkiego systemu informatycznego, który pozwoli na szybką realizację zamówień. Giełda musi także zapewniać swoim uczestnikom szybkie i bezpieczne rozliczenia.

Książki o grze na giełdzie

Po podjęciu decyzji o wkroczeniu na giełdę z naszymi oszczędnościami, nie możemy od razu się spodziewać, że zostaniemy milionerami w przeciągu kilku tygodni. Oczywiście takie przypadki również się zdarzały, jednak o wiele częściej zdarzały się przypadki straty całych oszczędności z powodu źle wybranych akcji w sposób zupełnie nieprzygotowany. Każdą większą inwestycję należy prześledzić ze wszystkich stron. Ostrożność to jedna z cech, które powinien posiadać dobry gracz na giełdzie. Wiele osób myśli, że giełdowy parkiet, to miejsce tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają odpowiednie predyspozycje w tym kierunku i mają naturalny talent w tym zakresie. Jednak prawda jest taka, że grania na giełdzie, jak wielu innych umiejętności można się nauczyć z książek. Oczywiście do wiedzy książkowej zawsze potrzebna jest praktyka, którą możemy zdobyć tylko i wyłącznie na giełdzie. Jeżeli obawiamy się wejścia na giełdę, możemy najpierw spróbować swoich sił na symulatorze giełdy papierów wartościowych. Jeśli chodzi o książki z zakresu grania na giełdzie, to w ostatnich kilku latach pojawiło się w księgarniach wiele ciekawej i przydatnej literatury z tego przedmiotu. Wiele z tych książek to również tłumaczenia z innych języków. Wybierając literaturę dotyczącą inwestowania na giełdzie powinniśmy wybrać takie pozycje, z których będziemy mogli możliwie najwięcej wyciągnąć. Książki muszą być dostosowane do krajowych realiów.

Notowania ciągłe wszystkich spółek

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych notowanych jest ponad czterysta trzydzieści spółek. Każdy, kto ma zamiar dokonać inwestycji na giełdzie musi zapoznać się z kilkoma najważniejszymi pojęciami i terminami z tej dziedziny. Z pewnością do takich podstawowych pojęć należą notowania ciągłe. Zdecydowana większość spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych notowana jest w tak zwanym systemie notowań ciągłych. Każda spółka, która notowana jest w systemie notowań ciągłych, jej akcje mogą być kupowane i sprzedawane w każdym momencie, w trakcie trwania sesji giełdowej. Taka tradycyjna sesja giełdowa trwa od godziny dziewiątej trzydzieści do godziny szesnastej dziesięć. Od godziny szesnastej dziesięć, do godziny szesnastej dwadzieścia przyjmowane są transakcje na zamknięcie. Natomiast do godziny szesnastej trzydzieści przyjmowane są zlecenia w ramach dogrywki. W czasie dogrywki można zawierać transakcje po cenach akcji dziennego zamknięcia. Akcje niewielkiej liczby spółek można kupować tylko dwa razy dziennie na tak zwanych fiksingach. Pierwszy raz można akcje tych spółek kupować o godzinie jedenastej piętnaście, drugim terminem jest godzina piętnasta. Tutaj również występują dogrywki, które trwają przez trzydzieści minut. Notowania wszystkich spółek zarówno tych notowanych w sposób ciągły, jak i te przerywane można obserwować na bieżąco w sieci internetowej, co chwila są aktualizowane.

Proste narzędzia inwestycyjne

Do gry na giełdzie potrzebne są odpowiednie narzędzia. Na samym dobrym przeczuciu jeszcze nikt daleko nie zajechał. Nasza intuicja ma taką cechę, że jest niestety zawodna, dlatego należy zaopatrzyć się w narzędzia, których używają gracze, którzy osiągają sukcesy w grze na giełdzie. Obecny świat finansów daje nam niemal nieskończoną liczbę narzędzi inwestycyjnych. Jednym z najchętniej stosowanych są akcje. By zainwestować w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych musimy mieć założony internetowy rachunek inwestycyjny. Rachunki prowadzone są przez domy maklerskie. Na warszawskiej giełdzie funkcjonuje obecnie około czterdziestu domów maklerskich. Posiadanie internetowego rachunku inwestycyjnego daje każdemu szansę na inwestycje w obligacje, kontrakty terminowe i wszelkiego rodzaju inne opcje, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego. Opłaty za funkcjonowanie rachunku zależą od naszej aktywności na giełdzie, osiąganych zysków i wyboru domu maklerskiego. Niektóre biura maklerskie udostępniają swoje rachunki za darmo, inne pobierają nawet dwieście złotych miesięcznej opłaty. Trzeba się przygotować również na oddanie prowizji maklerowi, przeprowadzającemu transakcje w naszym imieniu, jako osoby fizyczne nie możemy robić tego bezpośrednio. Najtaniej wyjdziemy na zleceniach składanych za pośrednictwem sieci internetowej, najdrożej za zlecenia osobiście w biurze maklerskim. Istnieje jeszcze trzecia forma złożenia zlecenia, mianowicie przez telefon.

Analiza techniczne inwestycji

Początki na giełdzie są zawsze bardzo trudne. Wiele osób swoje pierwsze kroki na giełdowym parkiecie stawia bardzo nierozsądnie i nie są to inwestycje należycie przygotowane, przede wszystkim pod kątem analizy. Takie osoby na własnej skórze przekonują się bardzo szybko, że giełdowy parkiet jest bardzo śliski i bardzo łatwo wylecieć z gry. Wielu spośród początkujących graczy, ponosi brawura, chcą zdobyć giełdę w kilka tygodni, lecz prędzej kilka pierwszych niepowodzeń całkowicie ich podłamuje i w konsekwencji nie podejmują kolejnych prób inwestycyjnych. Na giełdzie trzeba zachowywać się bardzo ostrożnie. By każdy krok inwestycyjny był rozważny należy przede wszystkim poddać swoje plany inwestycyjne analizie technicznej i fundamentalnej. Analizą techniczną nazywamy wszystkie metody, którymi mierzymy i oceniamy sytuację spółki. Wykresy składające się na analizę techniczną zawierają informacje dotyczące historii notowań danej spółki. W wykresach podane są ceny akcji spółki w poszczególnych okresach, możemy zobaczyć, jak przedstawiała i zmieniała się ich ilość, obrót czy wartość. Analiza techniczna i wszystkie wykresy jej dotyczące mogą zostać sporządzone na wiele sposobów, albo w postaci liniowej, punktowej, świec japońskich czy w postaci słupkowej. Analiza techniczna bardzo często pomaga dokonać prognozy przyszłych cen spółki, sposób jej wyliczania jest dość skomplikowany i obejmuje wiele czynników rynkowych.

Przykładowe strategie gry na giełdzie

Wiele osób paraliżuje sama myśl o grze na giełdzie, widzą wszędzie możliwość bankructwa, ponieważ wydaje się im, że zachowań spółek na giełdzie nie można w żaden sposób przewidzieć. Jednak prawda jest taka, że jest całkiem sporo skutecznych technik i strategii, które mogą nam zapewnić w miarę pewny zysk. Oczywiście, żadna z tych strategii nie może nam zapewnić stu procentowej wygranej. W książkach poświęconych graniu na giełdzie, czy na licznych portalach internetowych z tego zakresu można znaleźć wiele strategii, za którymi możemy spróbować podążać na samym początku naszej przygody z parkietem giełdowym. Warto by nasze pierwsze kroki nie były przypadkowe, tylko żebyśmy starali się wcielać w życie strategie, które poznaliśmy na stronach książek o giełdzie. Jedną ze strategii gry na giełdzie jest analiza fundamentalna, która została opracowana przez wielkiej sławy graczy giełdowych, którzy na niej dorobili się wielkiego majątku. W analizie fundamentalnej będziemy musieli dokonać dużej liczby obliczeń, a także sporo czasu nam zajmie przeliczanie wszystkich sprawozdań finansowych spółek. Osoby, które czerpią pomysły z tej metody, mogą pochwalić się stabilnymi i stałymi zyskami. Innym sposobem na skuteczną grę na giełdzie jest stosowanie się do wyników otrzymanych po przeprowadzeniu analizy technicznej. W analizie technicznej bazujemy na wynikach spółek z ostatnich lat, ilości sprzedanych akcji i tym podobnych wskaźników.

Funkcje giełdy papierów wartościowych

W warunkach gospodarki wolnorynkowej, giełda papierów wartościowych odgrywa niezwykle istotną rolę dla funkcjonowania całej gospodarki krajowej. Przed każdą giełdą postawionych jest szereg zadań i funkcji, które powinna spełnić. Do najważniejszych funkcji giełdy papierów wartościowych należy przede wszystkim funkcja alokacyjna, dzięki, której przepływa kapitału odbywa się w kierunku najbardziej skutecznym. Chodzi o to by środki finansowe otrzymywała ta spóła, przed którą rysują się najbardziej efektywne perspektywy wykorzystania tych środków. Akcjonariusze powinni móc czerpać z tego, jak największe zyski. Dobrą giełdę papierów wartościowych powinno interesować tylko i wyłącznie zapewnieni sowim uczestnikom równego dostępu do informacji i możliwość szybkiego zawarcia transakcji. Bezpieczeństwo przelewanych kwot pieniężnych również zajmuje jedną z nadrzędnych pozycji. Kolejną niezwykle ważną funkcją, jaką spełnia giełda papierów wartościowych jest funkcja kontrolna. Cała struktura giełdy jest zorganizowana w taki sposób by stworzyć pośredni mechanizm kontrolny na linii akcjonariusze- spółki i menadżerowie. Giełda oczywiście musi dawać równą szansę pomnożenia kapitału zarówno podmiotom gospodarczym, jak i zwykłym osobom fizycznym, które mogą uczestniczyć w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych poprzez biura maklerskie i pracujących w nich maklerach. Kolejną funkcją giełdy jest funkcja wartościująca.

Papiery wartościowe notowane na giełdzie

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych notowane są dwie grupy podmiotów. Pierwszym z nich są kasowe papiery wartościowe. Wśród kasowych papierów wartościowych należy wymienić akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, warranty opcyjnie, prawa pierwszeństwa, prawa do poboru, prawa do akcji. Najchętniej kupowanymi i sprzedawanymi papierami wartościowymi są bez wątpienia akcje. Wyróżnić można wiele rodzajów, akcji, imienne, na okaziciela, aportowe, uprzywilejowane czy gotówkowe. Wszystkie z nich można nabyć na giełdzie papierów wartościowych. Gracze giełdowi dokonują obrotu akcjami według swojego przeczucia, oraz także poprzez analizę prognoz i statystyk prezentowanych przez daną firmę maklerską. Obecnie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych swoje usługi oferuje około czterdziestu domów maklerskich. Coraz popularniejszym instrumentem finansowym na warszawskiej giełdzie są obligacje rządowe. W przeciwieństwie do akcji, obligacje są oprocentowane stałym kursem i nie ma możliwości jego zmiany. W przypadku akcji dochód jest zmienny i nie można go nigdy precyzyjnie przewidzieć. Pochodnymi papierami wartościowymi są kontrakty terminowe, które mogą być zawierane na akcje, na obligacje, kursy walutowe, indeksy giełdowe, opcje na indeksy giełdowe i na akcje oraz jednostki indeksowe. By zaznajomić się ze wszystkimi rodzajami papierów wartościowych trzeba poświęcić trochę czasu.

Nadzór na giełdą papierów wartościowych

Nad działaniem i realizacją zadań giełdy papierów wartościowych czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, która jest jedną najważniejszych instytucji państwowych, jeżeli chodzi o finanse. Warszawska giełda papierów wartościowych działa w oparciu o koncesję uzyskaną od państwa. Wszystkie papiery wartościowe, które wejdą do obrotu, muszą uzyskać zgodę komisji nadzoru finansowego właśnie. Kontrola tak olbrzymiej spółki akcyjnej, jaką jest giełda nie jest wcale łatwe. Wartość wszystkich spółek na połowę roku dwutysięcznego dwunastego, to około sześciuset siedemdziesięciu miliardów złotych. Obecnie na giełdzie papierów wartościowych notowanych jest około czterystu trzydziestu podmiotów. W naszym kraju akcje mogą emitować tylko spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne, jednak na indeksach giełdowych notowane są niemal wyłącznie spółki akcyjne. Prawidłowe i efektywne działanie giełdy papierów wartościowych zapewnia również precyzyjnie ułożony regulamin i statut giełdy. W statucie giełdy papierów wartościowych zostały zawarte tak istotne kwestie, jak ogólne zasady funkcjonowania giełdy, rodzaje podmiotów, które mogą uczestniczyć w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych, czy sposoby i rodzaje dokonywania transakcji na giełdzie. W regulaminie natomiast możemy dowiedzieć się, kiedy i o której godzinie będzie otwarta sesja na giełdzie i tym podobne wiadomości organizacyjne, uporządkowujące wiele spraw.