1

2

3

4

5

 

Krach na giełdzie

Giełdy pozwalają przedsiębiorstwom na szybki rozwój, ale mogą być też przyczyną wielu problemów i to niekiedy bardzo poważnych. Giełdy stoją między innymi kilkoma historycznymi krachami finansowymi. Największy krach finansowy w historii to tak zwany czarny czwartek, który miał miejsce w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych. Ludzie zaczęli wówczas tracić na akcjach giełdowych, które wcześniej zakupili. W panice zaczęli więc swoje akcje wyprzedawać, co spowodowało destabilizację systemu finansowego, gdyż okazało się, że banki nie mają dostatecznej ilości środków na wypłatę pieniędzy dla wszystkich osób jednocześnie. Obecnie również mają miejsce załamania na rynkach światowych i też w tym swój udział mają największe na świecie giełdy, przede wszystkim nowojorska giełda. Największe na świecie spółki notowane na giełdach decydują o ogólnoświatowej produkcji i dystrybucji swoich towarów. Upadek dużego przedsiębiorstwa powoduje daleko idące konsekwencje, gdyż duże przedsiębiorstwa powiązane są innymi, często zaopatrują one także całe państwa w określone towary. Ludzie pozbywając się swoich akcji doprowadzająco paniki i chaosu. Bankructwo dużego przedsiębiorstwa powoduje też zatem niekiedy bankructwo mniejszych firm, a to z kolei powoduje utratę pracy i bezrobocie czyli zjawiska niepożądane.

Czynniki wpływające na kurs waluty

Kurs danej waluty określa jej wartość. Im wartość danej waluty jest większa, tym więcej trzeba zapłacić za zakup tej waluty. Jest to sytuacja bardzo pożądaną, gdyż pieniądz o wysokiej wartości jest bardzo stabilny i chętnie wykorzystywany do dokonywania różnego rodzaju inwestycji finansowych. Wysoka wartość pieniądza daje również mały poziom inflacji. Na kurs danej waluty, ma przede wszystkim właśnie wartość pieniądza. Wartość pieniądza określa się z kolei przede wszystkim wskaźnikiem inflacji w danym kraju. Jeśli w danym państwie poziom inflacji jest wysoki lub bardzo wysoki, to wówczas pieniądz ma niewielką wartość. Niewielka wartość pieniądza destabilizuje sytuację finansową w danym kraju. Pieniądz o niskiej wartości powoduje konieczność zwiększenia cen przez sprzedawców, a skarb państwa jest zmuszony drukować pieniądze o bardzo wysokich nominałach. Używanie pieniędzy o wysokich nominałach jest bardzo niewygodne w codziennych zakupach i dokonywaniu jakichkolwiek transakcji pieniężnych. Spadek wartości pieniądza następuje przede wszystkim w wyniku jego dodrukowywania. Wówczas pieniędzy na rynku jest za dużo i traci on na wartości. Dlatego skarb państwa musi bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii dodrukowywania nowych pieniędzy aby waluty nie osłabić, gdyż rodzi to wiele różnych problemów.

Giełda a ceny w sklepach

Instytucje giełdowe mają większy wpływ na codzienne życie niż wydaje się to wielu zwykłym ludziom. Spółki notowane na giełdzie należą do największych i najważniejszych spółek na świecie. Takie spółki produkują wszystkie najważniejsze rzeczy potrzebne do codziennego funkcjonowania. Giełdy mają między innymi wpływ na ceny jakie obowiązują w sklepach. Jeśli dane przedsiębiorstwo notowane na giełdzie ma się dobrze, jego akcje stoją na wysokim poziomie i nie spadają, to świadczy o dobrej kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa, a także o tym, iż zapotrzebowanie na produkty produkowane przez to przedsiębiorstwo jest niezmiennie duże i ludzie kupują te produkty. Wówczas przedsiębiorstwo mające dobrą kondycję finansową, może pozwolić sobie na obniżkę cen swoich towarów, co dodatkowo nakręci lepszą sprzedaż i pomoże zminimalizować konkurencje. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo traci na wartości swoich akcji, to wówczas musi ratować się podwyżką cen oferowanych przez siebie towarów. Konsumencie zapłacą wtedy więcej, zwłaszcza jeśli firma jest gigantem i nie posiada zbyt wyszukanej konkurencji, a ludzie nie mają wyboru. Choć w dzisiejszym świecie wybór we wszystkich dziedzinach jest zazwyczaj duży. Na giełdzie notowane są również spółki państwowe, które dostarczają surowców do produkcji innych towarów.

Wymiana waluty w kantorze

Ludzie często muszą dokonywać wymiany jednej waluty na inną. Dzieje się tak przede wszystkim przy okazji podróży zagranicznych, z jednego kraju do drugiego. W większości krajów europy funkcjonuje wspólna waluta czyli euro, jednak nie we wszystkim krajach tak właśnie jest. Dlatego wyjeżdżając z Polski, w której euro nie obowiązuje, konieczne jest posiadanie waluty obowiązującej w kraju, do którego zamierza się odbyć podróż. Takiej wymiany waluty można dokonać w kilku miejscach. Jednym z miejsc gdzie można dokonać wymiany waluty jest bank. Wymiana waluty przez bank, to jedna z podstawowych czynności dokonywanych przez tą instytucję. Innym miejscem gdzie można wymienić walutę na obcą, jest kantor wymiany waluty. Kantory wymiany walut to niewielkie budynki, w których osoby prezentują aktualne kursy walut na świecie i jednocześnie umożliwiają wymianę waluty na inną. W kantorach właściciele trzymają duże ilości pieniędzy, dlatego prowadzenie tego typu lokali jest bardzo niebezpieczne i wiąże się z dużym ryzykiem. Co jakiś czas w środkach masowego przekazu można usłyszeć o napadzie na kantor wymiany waluty, niekiedy kończy się to nawet zabójstwem pracownika kantoru, przestępcy są bardzo zdeterminowani. Dlatego takie kantory chronią specjalne firmy ochroniarskie, obecne cały czas na miejscu.

Sprzedawanie akcji przedsiębiorstwa

Działalność giełdowa to przede wszystkim kupowanie akcji danych przedsiębiorstw, po to by móc wpływać na te przedsiębiorstwa oraz by zarabiać na dywidendach od akcji. Inwestowanie giełdowe jest też związane ze sprzedawaniem akcji danego przedsiębiorstwa, a więc z pozbywaniem się ich na rzecz innego nabywcy. Inwestorzy giełdowi mający dobre wyczucie wiedzą kiedy należy pozbyć się akcji danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim nie należy tego robić kiedy przedsiębiorstwo zaczyna tracić na wartości. Należy ten okres przeczekać i pozbyć się akcji, wtedy kiedy przedsiębiorstwo zacznie znowu na wartości zyskiwać. Inwestorzy pozbywają się akcji przedsiębiorstw niestabilnych, które przeżywają duże wahania. Są inwestorzy, których strategia biznesowa na giełdzie polega na kupowaniu akcji, a następnie na ich sprzedawaniu, jeśli zyskają one na wartości. Nie przez wszystkim inwestorów tego rodzaju strategia jest polecana. Eksperci twierdzą jednak, że najważniejsza w inwestowaniu na giełdzie jest cierpliwość i umiejętność chłodnej kalkulacji oraz podejmowanie decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki a nie na wyczucie. Eksperci twierdzą, że aby dobrze inwestować na giełdzie i zarabiać trzeba mieć też dobre wyczucie i wiedzę na temat rynku finansowego oraz mechanizmów nim rządzących, gdyż bez tego szybko się przegra.

Spólki akcyjne a giełda

Giełda jest instytucją, na które notowane są kursy akcji różnych przedsiębiorstw. Wszystkie przedsiębiorstwa notowane na giełdach są przedsiębiorstwami mającymi formę spółek akcyjnych. W tego typu spółach osoby decydujące o losie przedsiębiorstwa są akcjonariuszami danej spółki. Akcjonariusze posiadają pakiet akcji, który upoważnia ich do podejmowania decyzji w danym przedsiębiorstwie. Im więcej ktoś posiada akcji, tym jego rola w danym przedsiębiorstwie akcyjnym jest większa. W żadnym wypadku akcjonariusz nie może jednak decydować samodzielnie o decyzjach spółki, gdyż spółki akcyjne składają się z przynajmniej kilku akcjonariuszy. Każdy może być akcjonariuszem danej spółki. Wystarczy do tego celu posiadać odpowiednią ilość pieniędzy, a następnie należy nabyć pakiet akcji danej spółki. Spółki notowane na giełdach czyli spółki akcyjne są spółkami otwartymi, to znaczy, że akcje są wystawione do obrotu publicznego i może je nabyć każda osoba, jeśli tylko ma do tego możliwości. Najbardziej pożądane są akcje dużych przedsiębiorstw o renomie i prestiżu, które mają bardzo wysoki obrót roczny. Takie spółki dają największe szanse na szybkie zarobienie dużych ilości pieniędzy w przypadku zakupu ich akcji. Spółki akcyjne często są przekształcane z innych spółek i przenoszą się na giełdę, gdyż ta daje większe możliwości zarobienia pieniędzy.

Obligacje skarbu państwa

Na świecie występuje kilka rodzajów papierów wartościowych. Jednym z takich rodzajów papierów wartościowych są obligacje. Obligacje są papierami wartościowymi, które zastępują duże kwoty pieniędzy i są emitowane przez skarb państwa danego kraju. Obligacje mają znaczenie podczas kryzysów finansowych i wojen. Dzięki obligacjom państwo może w szybki sposób zyskać duże ilości środków pieniężnych potrzebnych do dokonywania określonych działań. Podczas wojen państwo wypuszcza obligacje, po to by kupowali je obywatele. Obligacje są wówczas bonami wojennymi. Pieniądze z ich sprzedaży trafiają do państwowej kasy, z której zasilane są wszelkie dostawy dla wojska, sprzętu oraz pożywienia. Podczas pokoju obligacje emitowane są także przez państwa o niestabilnej sytuacji finansowej, takie w których następuje recesja gospodarcza. Dzięki obligacjom państwo może zdobyć środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Państwo wypuszczając obligacje oraz je sprzedając, musi jednocześnie gwarantować, iż w przypadku gdy obywatel zechce wymienić obligacje, to może tego dokonać w każdej chwili. Obligacje wypuszczane przez państwo muszą mieć pokrycie. W innym przypadku nie świadczy to dobrze o kondycji państwa i powoduje utratę zaufania obywateli do instytucji państwowych w danym kraju, a to jest sytuacja wysoce niepożądana.

Kupowanie akcji przedsiębiorstw

Jedną z ciekawych możliwości efektywnego pomnożenia posiadanych przez siebie pieniędzy jest inwestowanie na giełdzie. Inwestowanie na giełdzie przede wszystkim polega na umiejętnym nabywaniu akcji konkretnych przedsiębiorstw. Aby zyskiwać na kupionych przez siebie akcjach trzeba pamiętać o kilku podstawowych regułach. Przede wszystkim przed zakupem akcji danego przedsiębiorstwa należy dokonać dokładnego rozpoznania przedsiębiorstwa, którego akcje zamierza się nabyć. To rozpoznanie polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa oraz na ustaleniu jego stabilności. Inwestując w akcje, należy kupować akcje przedsiębiorstw stabilnych, o uznanej marce i renomie, którym nie grozi rychłe bankructwo i które są spółki pewnymi. Pewne spółki to spółki, które cechuje roczny obrót będący od wielu lat na stałym, dobrym poziomie. W przypadku dokonania dobrego rozpoznania nie ponosi się ryzyka poniesienia strat finansowych. Jeśli kupuje się akcje, to najlepszym rozwiązaniem, po dokonaniu rozpoznania jest zakup od razu większej ilości akcji danego przedsiębiorstwa. Wymaga to dużych nakładów finansowych, lecz w szybkim czasie przyniesie to także duże zyski, gdyż akcjonariusz regularnie wypłacana jest dywidenda z tytułu posiadania akcji. Posiadając większy pakiet akcji można też w większym stopniu o różnych sprawach decydować.

Istota kursu walut

Każdy kraj na świecie ma swój system monetarny. Pieniądze są niezbędnym elementem do dokonywania transakcji i zakupów. Niekiedy zdarza się dokonywanie transakcji w formie handlu wymiennego, a więc barteru, jednak nie jest to zbyt popularna forma dokonywania transakcji handlowej. Każdy kraj posiadający swój system monetarny musi ustalić wartość dla swoich pieniędzy wprowadzonych do obiegi u zalegalizowanych. Ta wartość pieniądza wyrażona kwotowo to kurs waluty. Kursy walut obowiązują na całym świecie i dotyczą każdej waluty występującej na świecie. Kurs walut informuje o tym jaką wartość ma dany pieniądz na rynkach światowych i ile kosztuje jego wymiana na inne pieniądze. W przypadku wymiany jednych pieniędzy na inne należy szczególnie zwrócić uwagę na kurs waluty, po to by nie stracić na wymianie. Szczególnie sytuacja ta tyczy się wymiany zagranicznych pieniędzy na polską walutę. Należy śledzić codziennie kursy wymiany waluty, gdyż te kursy codziennie się zmieniają, choć w przypadku najpopularniejszych walut zmiany te są nieznaczne. Kurs walut ma znaczenie dla osób, które decydują się na wzięcie kredytu w obcej walucie. Dla takich osób najlepsze jest to, jeśli obca waluta traci na wartości, gdyż wówczas spadają także koszty raty kredytowej. W Polsce najczęściej branymi kredytami są kredyty we frankach szwajcarskich.

Pojęcie instytucji giełdowej

Ludzie starają się zgromadzone przez siebie środki kapitałowe pomnażać na różne sposoby. Zakładane przez ludzi przedsiębiorstwa przybierają różną formę. Mogą to być spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i inne. Mogą to być też spółki akcyjne i to właśnie ten rodzaj spółek jest nierozerwalnie związany z instytucją giełdową. Giełda walutowa jest miejscem gdzie prezentowane są kursy akcji danego przedsiębiorstwa. Na giełdzie każdego dnia prezentowane są kursy akcji czyli podawana jest do publicznej wiadomości ich wartość. Każda spółka akcyjna składa się z wielu wyemitowanych akcji, których posiadaczami się akcjonariusze danej spółki. Każda osoba prywatna może być akcjonariuszem danej spółki, jeśli tylko posiada odpowiedni kapitał pieniężny pozwalający jej na zakup odpowiedniej ilości akcji danego przedsiębiorstwa. Na giełdzie prezentowane są ceny akcji, które można nabywać oraz podawane są informacje o wzroście ich wartości lub o spadku wartości akcji. Jest to kluczowa informacja dla wszelkich inwestorów giełdowych oraz dla osób posiadających akcje danego przedsiębiorstwa, które notowane jest na giełdzie. Jeśli akcje danego przedsiębiorstwa zyskują n wartości, to wówczas wzrasta ich cena, a co za tym idzie wzrasta również wartość całego przedsiębiorstwa. Jeśli ceny akcji spadają, to traci na tym cała spółka.